Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Gál Ildikó @ 2012. április 16. - 23:30 :: 10050 megtekintés :: 0 hozzászólás :: Ökoiskola

Iskolánkban már közel 21 éves múltja van az ökoiskolai tevékenységeknek.

1993-tól a Környezetvédelmi Minisztérium programja alapján a KOKOSZ Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpontjaként működünk.

Tevékenységünk és további terveink elismeréseként 2009. áprilisában elnyertük az Ökoiskola címet.

Legfontosabb környezeti nevelési színtereink, eseményeink:

- 1. Szelektív hulladékgyűjtés
- 2. Túraszakkörök
- 3. Békamentés
- 4. Témahónap a Víz Napjától a Föld Napjáig
- 5. Erdei iskolák
- 6. Terepgyakorlatok – élményközpontú tanulás a szabad ég alatt.

1. Szelektív hulladékgyűjtés

Műanyag palackok gyűjtése
A műanyag palackok szelektív gyűjtése mindennapos elfoglaltságot ad, ezáltal sokkal hatékonyabban kifejti környezeti nevelő hatását. Az osztályokban található gyűjtőedényeket a hetesek ürítik a folyosón elhelyezett gyűjtőedényekbe, hetente egyszer.
A folyosón elhelyezett gyűjtőedények ürítését mindig más osztályokból szervezett csapattal végezzük, így mindenki részt vesz a szelektív gyűjtésben.
Az összes gyűjtőedényből végül is a biciklitárolóban levő gyűjtőedényekbe kerülnek a palackok, itt történik laposra taposásuk és bezsákolásuk. Ezután egy bevásárlókocsi segítségével elszállítjuk a zsákokat a közeli hulladékudvarba. Egy héten átlagosan két, 60 literes zsák telik meg összetaposott műanyagpalackokkal.

Elemek gyűjtése
Az elemgyűjtő tároló a bejáratnál van elhelyezve, szülők, diákok és és az iskola teljes személyzete egyaránt igénybe veszik, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. viszi el a szárazelemeket, ha telefonálunk, hogy megtelt a gyűjtő.

2. Túraszakkörök
Két túraszakkör működik az iskolánkban, mindkettő nyitott a családok minden tagja felé. A kirándulások havonta vannak, általában egy naposak. Az alsósok számára Dr. Bálint Szabóné Szabó Sarolta vezeti a túrát, a felsősök és gimnazisták Gál Ildikóval és Szerencsy Nórával mennek a természetbe.

3. Békamentés
Évente ismétlődő tavaszi programunk, melyre az egész iskolából jöhetnek a diákok.

4. Témahónap a Víz napjától a Föld napjáig (március 22 – április 22.)
Az időpont megválasztásával minden évben szeretnénk felhívni a figyelmet erre a két környezet- és természetvédelmi szempontból jeles napra.

Alapelvünk, hogy a témahónap alanyául olyan híres embert választunk, aki:
- sokoldalú, színes személyiség, s így munkássága többféle tanóra keretébe beilleszthető
- szoros kapcsolatban, harmóniában él a természettel, más élőlényekkel, s ezt meg is fogalmazza
- izgalmas életútjával a diákokat gondolkodásra, kutakodásra serkenti
- példaképül állítható a kamaszok elé.

Néhány példa a hírességek közül, akikkel foglalkoztunk: Friedensreich Hundertwasser, Albert Schweitzer, Kós Károly. A témahónap 4 kitüntetett napján (pl. péntekenként) az adott tantárgyak óráin a híresség életével, munkásságával, általa felvetett problémákkal foglalkozunk.

A diákok a projekt alatt folyamatosan „témanaplót” vezetnek és összegzésként albumot vagy egyéb alkotást készítenek.

Résztvevők:
- Diákok: 6 - 11. évfolyam
Tanárok, tantárgyak: magyar, történelem, angol, német, matematika, biológia, földrajz, etika, osztályfőnöki óra.
Figyelemfelkeltő eszközeink:
- A projekt-napokon faliújság fogadja az iskolába lépőket. Ennek tartalma kapcsolódik az aznap feldolgozott témákhoz.
- A tematikus-napokon a projektben résztvevő tanárok saját kezűleg festett pólót viselnek.
- A honlapon is beszámolunk az eseményekről.

5. Erdei iskolák
Az 1-6 évfolyam évente megy 3-5 napos erdei iskolába. Itt szakmai, művészeti és sport tevékenységet folytatnak, sokat tanulnak a természetben, kirándulnak és játszanak. Néhány helyszín, ahol az utóbbi években megfordultak diákjaink: Balatonmáriafürdő, Szentendre, Orfü, Egyházaskozár.

6. Terepgyakorlatok - élményközpontú tanulás a szabad ég alatt

1995 óta minden évben 6 terepgyakorlatot vezetünk, a 8. évfolyam májusban Bugacon, a Kiskunsági Nemzeti Parkban ökológia, a 9. évfolyam szeptemberben a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó Pénzesgyőrben, (Magas-Bakony) szintén ökológia terepgyakorlaton vesz részt.
Földrajzból a 9. évfolyam tananyaga a természetföldrajz, biológiából pedig környezetvédelemmel foglalkozunk. Ezek a tartalmak a 10. évben áprilisban a Börzsönyben (Duna-Ipoly N.P.) megrendezendő természetföldrajzi-környezetvédelmi terepgyakorlaton kerülnek sorra.

A terepgyakorlatok 2,5 naposak, szerda délutántól péntek estig tartanak.

A terepgyakorlatok szerepe, célja az elmélet és gyakorlat egységének megteremtése:
- a tanórákon tanult fogalmak, jelenségek megtapasztalása, felfedezése, kézzel foghatóvá tétele (tananyaghoz igazodó tematika)
- egyszerű terepi vizsgálómódszerek, mérések, megfigyelések végzése
- a fajismeret fejlesztése
- a növénytársulások típusainak megismerése
Mindez eredményezi a terület pontos, sokoldalú (biológiai, geológiai, földrajzi, néprajzi) megismerését.

A diákok gyakorolják az egészséges, fenntartható életmód normáit:
- egyszerű, olcsó szálláshelyeket választunk
- magunk főzünk
- magunk takarítunk magunk után
- Pénzesgyőri Pangea Szálláshely – a fenntartható ökogazdaság szép példája.

Nagyon sok vizsgálat és tapasztalat mutatta meg, hogy csak az ismeretek átadására koncentráló módszerekkel nem lehet eredményes környezeti nevelést művelni. Akkor érhetünk el komolyabb eredményt, ha a racionális, intellektuális megközelítés mellett az érzelmeket, a gyermekek lelkét is mozgósítjuk, és saját tapasztalatokat, élményeket is szerezhetnek.

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés