Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Bethlen Admin @ 2008. október 14. - 19:21 :: 21634 megtekintés :: Magyar, Érettségi és továbbtanulás

Szóbeli érettségi témakörök a 12/a osztálynak
Magyar nyelv - 2009

 1. Témakör: Ember és nyelv
  A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói
 2. Témakör: Ember és nyelv
  A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal
 3. Témakör: Kommunikáció
  A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
 4. Témakör: Kommunikáció
  A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal
 5. Témakör: Nyelvtörténet
  A magyar nyelv történetének fő szakaszai
 6. Témakör: Nyelvtörténet
  A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése
 7. Témakör: Nyelv és társadalom
  Társadalmi és területi nyelvváltozatok
 8. Témakör: Nyelv és társadalom
  Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés)
 9. Témakör: A nyelvi szintek
  A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei
 10. Témakör: A nyelvi szintek
  A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett
 11. Témakör: A nyelvi szintek
  Az egyszerű mondat részei; felépítése
 12. Témakör: A nyelvi szintek
  A mellérendelő összetett mondatok mint logikai-tartalmi viszonyok
 13. Témakör: A nyelvi szintek
  A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magya­rázata példákkal
 14. Témakör: A nyelvi szintek
  A szóalkotás módjai
 15. Témakör: A szöveg
  Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben.
 16. Témakör: A szöveg
  A szövegtípusok
 17. Témakör: Retorika
  Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés)
 18. Témakör: Retorika
  Az érvelés; az érvek típusai
 19. Témakör: Stílus és jelentés
  Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése
 20. Témakör: Stílus és jelentés
  A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ)

 

Szóbeli érettségi témakörök a 12/a osztálynak

Irodalom - 2009

 

 1. Témakör: Életművek – Petőfi Sándor
 2. Témakör: Életművek – Arany János
 3. Témakör: Életművek – Ady Endre
 4. Témakör: Életművek – Babits Mihály
 5. Témakör: Életművek – Kosztolányi Dezső
 6. Témakör: Életművek – József Attila
 7. Témakör: Portrék – Csokonai Vitéz Mihály
 8. Témakör: Portrék – Vörösmarty Mihály
 9. Témakör: Portrék – Mikszáth Kálmán
 10. Témakör: Portrék – Móricz Zsigmond
 11. Témakör: Látásmódok – Zrínyi Miklós
  Zrínyi Miklós – Szigeti veszedelem (a barokk eposz jellemzői)
 12. Témakör: Látásmódok – Jókai Mór
  Realista elemek a romantikus Jókainál
 13. Témakör: Látásmódok – Örkény István
  A groteszk látásmód Örkény István szabadon választott művében/műveiben
 14. Témakör: A kortárs irodalomból
  Késő- és posztmodern törekvések a magyar irodalomban
  Egy szabadon választott kortárs író, költő művének elemzése pl. Szabó Magda: Abigél, Ottlik Géza: Iskola a határon, Varró Dániel, Parti Nagy Lajos
 15. Témakör: Világirodalom –  Az utópia műfaja a világirodalomban (pl. Aldous Huxley: Szép új világ)
 16. Témakör: Világirodalom – A XX. század szépprózai törekvései (pl. García Márquez, Hrabal, Bulgakov, Th. Mann, Kafka)
 17. Témakör: Színház- és drámatörténet – Bertolt Brecht epikus színháza 
 18. Témakör: Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán
 19. Témakör: Az irodalom határterületei
  Egy szabadon választott szórakoztató műfaj eszközeinek bemutatása
  (Pl. Poe egy novellája – detektívtörténet, Voltaire: Candide – kalandregény, A Gyűrűk Ura – mese, mítosz, stb.).
 20. Témakör: Regionális kultúra / interkulturális megközelítések
  A fővárosok kávéházi kultúrája – A Hadik Kávéház és vendégköre
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés