Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Bethlen Admin @ 2008. október 14. - 19:21 :: 15023 megtekintés :: Magyar, Érettségi és továbbtanulás

Szóbeli érettségi témakörök a 12/a osztálynak
Magyar nyelv - 2009

 1. Témakör: Ember és nyelv
  A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói
 2. Témakör: Ember és nyelv
  A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal
 3. Témakör: Kommunikáció
  A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
 4. Témakör: Kommunikáció
  A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal
 5. Témakör: Nyelvtörténet
  A magyar nyelv történetének fő szakaszai
 6. Témakör: Nyelvtörténet
  A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése
 7. Témakör: Nyelv és társadalom
  Társadalmi és területi nyelvváltozatok
 8. Témakör: Nyelv és társadalom
  Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés)
 9. Témakör: A nyelvi szintek
  A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei
 10. Témakör: A nyelvi szintek
  A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett
 11. Témakör: A nyelvi szintek
  Az egyszerű mondat részei; felépítése
 12. Témakör: A nyelvi szintek
  A mellérendelő összetett mondatok mint logikai-tartalmi viszonyok
 13. Témakör: A nyelvi szintek
  A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magya­rázata példákkal
 14. Témakör: A nyelvi szintek
  A szóalkotás módjai
 15. Témakör: A szöveg
  Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben.
 16. Témakör: A szöveg
  A szövegtípusok
 17. Témakör: Retorika
  Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés)
 18. Témakör: Retorika
  Az érvelés; az érvek típusai
 19. Témakör: Stílus és jelentés
  Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése
 20. Témakör: Stílus és jelentés
  A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ)

 

Szóbeli érettségi témakörök a 12/a osztálynak

Irodalom - 2009

 

 1. Témakör: Életművek – Petőfi Sándor
 2. Témakör: Életművek – Arany János
 3. Témakör: Életművek – Ady Endre
 4. Témakör: Életművek – Babits Mihály
 5. Témakör: Életművek – Kosztolányi Dezső
 6. Témakör: Életművek – József Attila
 7. Témakör: Portrék – Csokonai Vitéz Mihály
 8. Témakör: Portrék – Vörösmarty Mihály
 9. Témakör: Portrék – Mikszáth Kálmán
 10. Témakör: Portrék – Móricz Zsigmond
 11. Témakör: Látásmódok – Zrínyi Miklós
  Zrínyi Miklós – Szigeti veszedelem (a barokk eposz jellemzői)
 12. Témakör: Látásmódok – Jókai Mór
  Realista elemek a romantikus Jókainál
 13. Témakör: Látásmódok – Örkény István
  A groteszk látásmód Örkény István szabadon választott művében/műveiben
 14. Témakör: A kortárs irodalomból
  Késő- és posztmodern törekvések a magyar irodalomban
  Egy szabadon választott kortárs író, költő művének elemzése pl. Szabó Magda: Abigél, Ottlik Géza: Iskola a határon, Varró Dániel, Parti Nagy Lajos
 15. Témakör: Világirodalom –  Az utópia műfaja a világirodalomban (pl. Aldous Huxley: Szép új világ)
 16. Témakör: Világirodalom – A XX. század szépprózai törekvései (pl. García Márquez, Hrabal, Bulgakov, Th. Mann, Kafka)
 17. Témakör: Színház- és drámatörténet – Bertolt Brecht epikus színháza 
 18. Témakör: Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán
 19. Témakör: Az irodalom határterületei
  Egy szabadon választott szórakoztató műfaj eszközeinek bemutatása
  (Pl. Poe egy novellája – detektívtörténet, Voltaire: Candide – kalandregény, A Gyűrűk Ura – mese, mítosz, stb.).
 20. Témakör: Regionális kultúra / interkulturális megközelítések
  A fővárosok kávéházi kultúrája – A Hadik Kávéház és vendégköre