Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2016. május 4. - 21:37 :: 3724 megtekintés :: Magyar
1. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELV
Tétel: A nyelv mint jelrendszer

2.TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELV
Tétel: A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói

3. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

4. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái

5. TÉMAKÖR: NYELVTÖRTÉNET
Tétel: A magyar nyelv történetének fő szakaszai

6. TÉMAKÖR: NYELVTÖRTÉNET
Tétel: Az ómagyar kor történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása

7. Témakör: Nyelv és társadalom
Tétel: Társadalmi és területi nyelvváltozatok

8. TÉMAKÖR: NYELV ÉS TÁRSADALOM
Tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

9. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei

10. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: a határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a magyar határozói rendszer, a határozók irányhármassága, a jelzők fogalma és fajtái, használatuk

11. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: Az egyszerű mondat részei, felépítése

12. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: Az alárendelő összetett mondatok

13. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal

14. TÉMAKÖR: SZÖVEG A MÉDIÁBAN
A PUBLICISZTIKAI ÉS A TÁJÉKOZTATÓ MŰFAJOK.

15. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A szövegtípusok

16. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
A szöveget alakító tényezők, a beszédhelyzet, a cselekvés, a szövegkörnyezet, a tudáskeret

17. TÉMAKÖR: RETORIKA
Tétel: Az élőbeszéd fajtái

18. TÉMAKÖR: RETORIKA
Tétel: Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, érvtípusok

19. Témakör: Stílus és jelentés
Tétel: A képszerűség stíluseszközei és hatása, képek és képrendszerek felismerése

20. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: A magánéleti stílus főbb jellemzői