Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2016. október 26. - 11:48 :: 4053 megtekintés :: Magyar
1.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - PETŐFI SÁNDOR
Tétel: Petőfi Sándor ars poeticái

2.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - ARANY JÁNOS
Tétel: Arany János balladái

3.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - ADY ENDRE
Tétel: Ady szerelmi költészete

4.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - BABITS MIHÁLY
Tétel: Önreflexió és költői szerepvállalás Babits Mihály költészetében

5.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Tétel: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének értelmezése

6.TÉMAKÖR: PORTRÉK – CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Tétel: Klasszicista jellegzetességek és a felvilágosodás eszméinek megnyilvánulása Csokonainál

7.TÉMAKÖR: PORTRÉK – KÖLCSEY FERENC
Tétel: A magyar romantika sajáttosságainak bemutatása Kölcsey költészetén keresztül

8.TÉMAKÖR: PORTRÉK - MÓRICZ ZSIGMOND
Tétel: Az epikus Móricz Zsigmond

9.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK – ZRÍNYI MIKLÓS
Tétel: Az antik eposz és a barokk szemlélet találkozásai Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művében

10.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK - JÓKAI MÓR
Tétel: Romantikus és realista vonások bemutatása egy szabadon választott Jókai-regény értelmezésén keresztül

11.TÉMAKÖR: VILÁGIRODALOM – 19. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: Modernség az epikában: A 19. század epikájának bemutatása szabadon választott szerző egy műve alapján (Stendhal, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Flaubert stb.)

12.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – 19. SZÁZADI DRÁMA
Tétel: Egy szabadon választott 19. századi dráma értelmezése

13.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – WILLIAM SHAKESPEARE
Tétel: Reneszánsz színház és drámavilág jellemzői Shakespeare egy szabadon választott műve alapján

14.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – MADÁCH IMRE
Tétel: Történelemszemlélet és filozófia Madách Imre Az ember tragédiája című művében

15.TÉMAKÖR: AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
Tétel: Egy szabadon választott szórakoztató műfaj eszközeinek bemutatása

16.Témakör: PORTRÉK
Tétel: Janus Pannonius és a reneszánsz

17.TÉMAKÖR: REGIONÁLIS KULTÚRA
Tétel: A Karinthy-család és kerületünk kapcsolata

18.TÉMAKÖR: VILÁGIRODALOM
Tétel: Műnemek, műfajok és motívumok a Bibliában

19.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET
Tétel: A klasszicista színház és dráma jellemzőinek bemutatása Molière egy szabadon választott műve alapján

20.Témakör: Színház- és drámatörténet
Tétel: Katona József: Bánk bán