Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2016. október 26. - 11:51 :: 3719 megtekintés :: Magyar
1. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

2. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: A tömegkommunikáció sajátosságai, sajtóműfajok

3. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
Tétel: A magyar nyelv történetének fő szakaszai

4. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
Tétel: A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján.

5. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: A nyelv mint jelrendszer

6.TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói

7. Témakör: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: Társadalmi és területi nyelvváltozatok

8. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

9. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei

10. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: Az egyszerű mondat részei, felépítése

11. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A mellérendelő összetett mondatok

12. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal

13. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
A szövegköziség, intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben.

14. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A szövegtípusok

15. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok: különböző típusú önéletrajzok, motivációs levél; különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény, beadvány; hozzászólás, felszólalás, vitaindító, rövid ünnepi beszéd; ajánlás, méltatás; szórólap szövege.

16. TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI
Az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, érvtípusok

17. TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI
Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés).

18. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés.

19. Témakör: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: A képszerűség stíluseszközei és hatása, képek és képrendszerek felismerése

20. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei.