Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2017. február 16. - 8:52 :: 3121 megtekintés :: Magyar
1.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - PETŐFI SÁNDOR
Tétel: Petőfi Sándor ars poeticái

2.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - ARANY JÁNOS
Tétel: Arany János balladái

3.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - ADY ENDRE
Tétel: Ady szerelmi költészete

4.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - BABITS MIHÁLY
Tétel: Önreflexió és költői szerepvállalás Babits Mihály költészetében

5.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Tétel: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének értelmezése

6.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK – JÓZSEF ATTILA
Tétel: József Attila szerelmi költészete

7.TÉMAKÖR: PORTRÉK – CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Tétel: Klasszicista jellegzetességek és a felvilágosodás eszméinek megnyilvánulása Csokonainál

8.TÉMAKÖR: PORTRÉK – KÖLCSEY FERENC
Tétel: A magyar romantika sajáttosságainak bemutatása Kölcsey költészetén keresztül

9.TÉMAKÖR: PORTRÉK - MÓRICZ ZSIGMOND
Tétel: Az epikus Móricz Zsigmond

10.TÉMAKÖR: PORTRÉK – RADNÓTI MIKLÓS
Tétel: A halál motívuma Radnóti lírájában

11.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK – ZRÍNYI MIKLÓS
Tétel: Az antik eposz és a barokk szemlélet találkozásai Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művében

12.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK - JÓKAI MÓR
Tétel: Romantikus és realista vonások bemutatása egy szabadon választott Jókai-regény értelmezésén keresztül

13.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK - ÖRKÉNY ISTVÁN
Tétel: A groteszk és az abszurd szerepe Örkény István műveiben

14.TÉMAKÖR: VILÁGIRODALOM – 19. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: Modernség az epikában: A 19. század epikájának bemutatása szabadon választott szerző egy műve alapján (Stendhal, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Flaubert stb.)

15.TÉMAKÖR: VILÁGIRODALOM - 20. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: A XX. század szépprózai törekvései (Kafka, Bulgakov, Marquez, Camus, Thomas Mann stb.)

16.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – 19. SZÁZADI DRÁMA
Tétel: Egy szabadon választott 19. századi dráma értelmezése

17.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – WILLIAM SHAKESPEARE
Tétel: Reneszánsz színház és drámavilág jellemzői Shakespeare egy szabadon választott műve alapján

18.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – MADÁCH IMRE
Tétel: Történelemszemlélet és filozófia Madách Imre Az ember tragédiája című művében

19.TÉMAKÖR: A KORTÁRS IRODALOMBÓL
Tétel: Késő- és posztmodern törekvések a magyar irodalomban

20.TÉMAKÖR: AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
Tétel: Egy szabadon választott szórakoztató műfaj eszközeinek bemutatása

21.TÉMAKÖR: REGIONÁLIS KULTÚRA
Tétel: A Karinthy-család és kerületünk kapcsolata