Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Administrator Account @ 2017. október 17. - 8:00 :: 2048 megtekintés :: Magyar

1. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ

Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói.
 
2. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: Nyelvi és vizuális kommunikáció.
 
3. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
Tétel: A magyar nyelv rokonsága. 
 
4. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
Tétel: A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján.
 
5. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: A nyelv mint jelrendszer.
 
6.TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói.
 
7. Témakör: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: Társadalmi és területi nyelvváltozatok.
 
8. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre.
 
9. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei.
 
10. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A mondat szintagmatikus szerkezete.
 
11. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A mellérendelő összetett mondatok.
 
12. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal.
 
13. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A szövegköziség, intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben.
 
14. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A szöveg szóban és írásban.
 
15. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok.
 
16. TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI
Tétel: Az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, érvtípusok.
 
 
17. TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI
Tétel: Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés).
 
18. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés.
 
19. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: Stíluseszközök.
 
20. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: A társalgási stílus ismérvei, minősége.