Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Administrator Account @ 2017. október 17. - 8:00 :: 2457 megtekintés :: Magyar

 1. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – PETŐFI SÁNDOR

Tétel: A magánéleti és a közéleti szerepvállalás dilemmái Petőfi Sándor költészetében.
 
2. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – ARANY JÁNOS
Tétel: Balladaköltészet a romantika előterében.
 
3. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – ADY ENDRE
Tétel: A hazai elmaradottság szeretve-ostorozása Ady Endre költészetében.
 
4. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – BABITS MIHÁLY
Tétel: A prófétaszerep vállalása a 20. században. 
 
5. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Tétel: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének értelmezése.
 
6. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – JANUS PANNONIUS 
Tétel: A humanista szemlélet jelentkezése Magyarországon. 
 
7. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK – CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Tétel: Csokonai Vitéz Mihály emberi, költői sokszínűsége, stílusgazdagsága.
 
8. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK – KÖLCSEY FERENC
Tétel: A klasszicizmus és a romantika találkozásai Kölcsey Ferenc költészetében. 
 
9. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK – MÓRICZ ZSIGMOND
Tétel: A paraszti világ megjelenítésének újszerűsége Móricz Zsigmond epikus alkotásaiban.
 
10. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – VÖRÖSMARTY MIHÁLY
Tétel: Vörösmarty Mihály látásmódja, értékrendje, szellemisége lírája alapján. 
 
11. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK – JÓKAI MÓR
Tétel: Romantikus és realista vonások bemutatása egy szabadon választott Jókai-regény értelmezésén keresztül.
 
12. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. Választható szerzők – BALASSI BÁLINT
Tétel: Balassi Bálint költészete a katonaélet mindennapjaitól a hívő lélek vívódásának ábrázolásáig. 
 
13. TÉMAKÖR: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL – 19. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: A 19. századi romantikus és realista epika bemutatása egy szabadon választott szerző (Stendhal, Balzac, Flaubert, Dosztojevszkij, Gogol, Tolsztoj stb.) szabadon választott műve alapján.
 
14. TÉMAKÖR: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL – 20. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: A 20. század szépprózai törekvéseinek bemutatása egy szabadon választott szerző (Kafka, Bulgakov, Marquez, Camus, Thomas Mann stb.) szabadon választott műve alapján.
 
15. TÉMAKÖR: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL – 19. SZÁZADI DRÁMA
Tétel: Egy szabadon választott 19. századi dráma értelmezése.
 
16. TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA – WILLIAM SHAKESPEARE
Tétel: A középkori értékrend és a reneszánsz világnézet ütközései William Shakespeare drámavilágában. 
 
17. TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA – MADÁCH IMRE
Tétel: Madách Imre látásmódja a múlt, a jelen és egy lehetséges jövőkép megrajzolásával Az ember tragédiája c. műben. 
 
18. TÉMAKÖR: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL – A HOMÉROSZI EPOSZOK
Tétel: Az eposz tartalmi és formai követelményei.
 
19. TÉMAKÖR: AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
Tétel: A 18–19. századi prózairodalom új témáinak és látásmódjainak bemutatása egy szabadon választott szerző (Poe, Defoe, Voltaire, Swift stb.) szabadon választott műve alapján.
 
20. TÉMAKÖR: REGIONÁLIS KULTÚRA ÉS HATÁRON TÚLI IRODALOM
Tétel: A Karinthy-család és kerületünk kapcsolata.