Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2010. szeptember 15. - 9:20 :: 10410 megtekintés :: Magyar

 

Szóbeli érettségi témakörök
2010/2011

Magyar nyelv  
1.    Témakör: Ember és nyelv
A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói
2.    Témakör: Ember és nyelv
A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal
3.    Témakör: Kommunikáció
A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
4.    Témakör: Kommunikáció
A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal
5.    Témakör: Nyelvtörténet
A magyar nyelv történetének fő szakaszai
6.    Témakör: Nyelvtörténet
A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése
7.    Témakör: Nyelv és társadalom
Társadalmi és területi nyelvváltozatok
8.    Témakör: Nyelv és társadalom
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés)
9.    Témakör: A nyelvi szintek
A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei
10. Témakör: A nyelvi szintek
A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett
11. Témakör: A nyelvi szintek
Az egyszerű mondat részei; felépítése
12. Témakör: A nyelvi szintek
A mellérendelő összetett mondatok mint logikai-tartalmi viszonyok
13. Témakör: A nyelvi szintek
A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magya­rázata példákkal
14. Témakör: A nyelvi szintek
A szóalkotás módjai
15. Témakör: A szöveg
Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben.
16. Témakör: A szöveg
A szövegtípusok
17. Témakör: Retorika
Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés)
18. Témakör: Retorika
Az érvelés; az érvek típusai
19. Témakör: Stílus és jelentés
Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése
20. Témakör: Stílus és jelentés
A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ)
 
Irodalom
 
1.    Témakör: Életművek – Petőfi Sándor
2.    Témakör: Életművek – Arany János
3.    Témakör: Életművek – Ady Endre
4.    Témakör: Életművek – Babits Mihály
5.    Témakör: Életművek – Kosztolányi Dezső
6.    Témakör: Életművek – József Attila
7.    Témakör: Portrék – Csokonai Vitéz Mihály
8.    Témakör: Portrék – Vörösmarty Mihály
9.    Témakör: Portrék – Mikszáth Kálmán
10. Témakör: Portrék – Móricz Zsigmond
11. Témakör: Látásmódok – Zrínyi Miklós
Zrínyi Miklós – Szigeti veszedelem (a barokk eposz jellemzői)
12. Témakör: Látásmódok – Jókai Mór
Realista elemek a romantikus Jókainál
13. Témakör: Látásmódok – Örkény István
A groteszk látásmód Örkény István szabadon választott művében/műveiben
14. Témakör: A kortárs irodalomból
Késő- és posztmodern törekvések a magyar irodalomban
Egy szabadon választott kortárs író, költő művének elemzése pl. Szabó Magda: Abigél, Ottlik Géza: Iskola a határon, Varró Dániel, Parti Nagy Lajos
15. Témakör: Világirodalom – Szabadon választott 19. sz. epikus vagy drámai mű elemzése (Stendhal, Balzac, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov)
16. Témakör: Világirodalom – a  XX. század szépprózai törekvései (pl. García Márquez, Hrabal, Bulgakov, Th. Mann, Kafka)
17. Témakör: Színház- és drámatörténet – egy szabadon választott XX. sz.-i dráma elemzése
18. Témakör: Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán
19. Témakör: Az irodalom határterületei
Egy szabadon választott szórakoztató műfaj eszközeinek bemutatása
(Pl. Poe egy novellája – detektívtörténet, Voltaire: Candide – kalandregény, A Gyűrűk Ura – mese, mítosz, science fiction stb.).
20. Témakör: Regionális kultúra / interkulturális megközelítések
A fővárosok kávéházi kultúrája – A Hadik Kávéház és vendégköre