Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2011. június 6. - 20:18 :: 8481 megtekintés :: Magyar

 Magyar nyelv

A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzőknek pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.

Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az első fordulóbeli dolgozata a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.

A pályamű elkészítésének szabályai:

         A pályamű terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.

         A versenyzőktől elvárható a megfelelő stílus és helyesírás; a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az értékeléskor.

         Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.

         A pályaművet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.

         A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.

A verseny anyaga

A pályamunkák témái:

1.       Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása:

             Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

1.       Nyelvi találékonyság a reklámok nyelvében (egy szabadon választott korszak vizsgálata)

2.       A szaknyelv sajátosságai. Egy választott szaknyelv jellemzése (pl. kialakulása, mai problematikája, terminológiája).

Első forduló

         Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).

         Feladatlap megoldása a következő feladattípusok köréből:

         a nyelvi szintek ismerete a grammatika rendszerében (pl. szóelemek meghatározása, szavak, idegen szavak és szólások értelmezése, a mondatelemzés kérdései),

         szövegtani, stilisztikai, retorikai kérdések (pl. tételmondat, stílusréteg),

         szövegértelmezés, szövegalkotás,

         nyelvtörténet (nyelvemlékek, nyelvújítás, szövegváltozatok stb.),

         nyelvhasználat, nyelvhelyesség, helyesírás.

A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a magyar nyelv emelt szintű érettségi követelményei.  A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

 

Második forduló

         A pályamunkák elkészítése (elérhető pontszám 100 pont).

Harmadik forduló (döntő)

         Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).

         a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések (pl. tájékozottság a szakirodalomban stb.),

         az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések,

         az iskolai tananyaggal kapcsolatos kérdések,

         korunk nyelvművelésével kapcsolatos kérdések.

A verseny szervezése

Az első forduló időpontja: 2011. november 9. (szerda), 14 óra.

         A fordulót az iskolák bonyolítják le.

         A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.

         A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot.

A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 2012. január 25. (szerda)

         A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2012. március 1-ig értesíti az iskolákat az eredményekről.

         A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2012. március 30. (péntek)

         A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.

         A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntőben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a feladatlap pontszáma határozza meg a helyezést.