Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2011. június 6. - 20:24 :: 9688 megtekintés :: Magyar

 Magyar irodalom

A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek az alábbiakban megadott témák közül egyet ki kell választaniuk, és abban különösen elmélyülve kell felkészülniük a versenyre.

A verseny anyaga

A választható témák:

  1. Mikszáth Kálmán írói világa az új Zrínyiász, A Sipsirica, Szent Péter esernyője és a Fekete város című regények alapján.
  2. Dsida Jenő költészete
  3. Füst Milán drámái (Boldogtalanok, IV. Henrik, Catullus)
  4. Maupassant novellái

 

Első forduló

         Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 100 pont).

         Feladatlap a tantervi követelmények témaköreiből (1945-ig).

         Kérdések a választott témából.

A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

Második forduló

         Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 100 pont).

         Feladatlap a versenyző által választott témával kapcsolatos szakirodalmi kérdésekről (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 20 pont).

         Elemző dolgozat a helyszínen megadott cím szerint a versenyző által választott témában (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 80 pont).

A megoldáshoz kizárólag a választott mű szövege használható – amelyről a versenyzőnek magának kell gondoskodnia –, más segédeszköz nem (pl. előre elkészített vázlat, jegyzet, kéziratos bejegyzésekkel ellátott könyv, Matúra-füzetek stb.). A feladatlapra rá kell írni a versenyző által használt (a mű szövegét tartalmazó) könyv adatait (szerző, cím, kiadó vagy kiadás helye, kiadás éve). Szakirodalmi idézetek és hivatkozások felhasználásakor meg kell nevezni a forrásmunka szerzőjét és címét. A forrás megjelölése nélküli idézet vagy utalás csökkenti a dolgozat értékét.

Harmadik forduló (döntő)

         Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).

         Kérdések a választott témával kapcsolatban.

A verseny szervezése

Az első forduló időpontja: 2011. november 14. (hétfő), 14 óra

         A fordulót az iskolák bonyolítják le.

         A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján. 

         A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

         A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

 

A második forduló időpontja: 2012. február 6. (hétfő), 10 óra

         A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a területileg illetékes kormányhivatalokon keresztül az általa kijelölt helyszíneken.

         A feladatlapokat és az elemző dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

         A versenybizottság az első fordulóban elért pontszám 50%-ának és a második fordulóban elért pontszámnak az összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2012. április 11. (szerda)

         A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.

         A verseny végeredményét az első fordulóban elért pontszám 50%-ának, valamint a második fordulóban és a döntőben elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntő forduló pontszáma határozza meg a helyezést.