Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2012. szeptember 27. - 10:26 :: 6132 megtekintés :: Magyar

 

 
Kisérettségi témakörök nyelvtanból a 12.A normál és a 12.humán csoport részére
2012./2013.
 
 
1. Témakör: Ember és nyelv
Tétel: A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói
 
2. Témakör: Ember és nyelv
Tétel: A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése
 
3. Témakör: Kommunikáció
Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
 
4. Témakör: Kommunikáció
Tétel: A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal
 
5. Témakör: Nyelvtörténet
Tétel: A magyar nyelv történetének fő szakaszai
 
6. Témakör: Nyelvtörténet
Tétel: A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése
 
7. Témakör: Nyelv és társadalom
Tétel: Társadalmi és területi nyelvváltozatok: a főbb nyelvváltozatok, a nyelvi sztenderd, a köznyelv, a regionális köznyelv, a nyelv­já­rá­sok és a csoportnyelvek (szaknyelv, rétegnyelv, ifjúsági nyelv, szleng)
 
8. Témakör: Nyelv és társadalom
Tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés)
 
9. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei
 
10. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett
 
11. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: Az egyszerű mondat részei; felépítése
 
12. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: A mellérendelő összetett mondatok mint logikai-tartalmi viszonyok
 
13. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal

 
14. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: A szóalkotás módjai: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása
 
15. Témakör: A szöveg
Tétel: Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben
 
16. Témakör: A szöveg
Tétel: A szövegtípusok
 
17. Témakör: Retorika
Tétel: Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés)
 
18. Témakör: Retorika
Tétel: Az érvelés; az érvek típusai
 
19. Témakör: Stílus és jelentés
Tétel: Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése
 
20. Témakör: Stílus és jelentés
Tétel: A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználata, a megjelenítés közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ)