Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2013. január 15. - 22:38 :: 5761 megtekintés :: Magyar

Középszintű érettségi témakörök nyelvtanból a 12.A normál és a 12.humán csoport részére 2013.

1. Témakör: Ember és nyelv

 A nyelv mint az egyén, illetve mint a közösség alkotása

 

2. Témakör: Ember és nyelv

A nyelv mint jelrendszer

 

3. Témakör: Kommunikáció

A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

 

4. Témakör: Kommunikáció

Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái

 

5. Témakör: Nyelvtörténet

A magyar nyelv történetének fő szakaszai

 

6. Témakör: Nyelvtörténet

A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása – példák  alapján.

 

7. Témakör: Nyelv és társadalom

Társadalmi és területi nyelvváltozatok

 

8. Témakör: Nyelv és társadalom

Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés)

 

9. Témakör: A nyelvi szintek

A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei

 

10. Témakör: A nyelvi szintek

Szépirodalmi és köznyelvi szövegek hangtani, szótani és jelentésbeli  elemzése

 

11. Témakör: A nyelvi szintek

Az egyszerű mondat részei; felépítése

 

12. Témakör: A nyelvi szintek

A mellérendelő  összetett mondatok

 

13. Témakör: A nyelvi szintek

A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magya­rázata példákkal

 

14. Témakör: A nyelvi szintek

A szóalkotás módjai

 

15. Témakör: A szöveg
A szövegtípusok

 

16. Témakör: A szöveg
Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben

 

17. Témakör: Retorika
Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés)

 

18. Témakör: Retorika
Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, néhány érvtípus.

 

19. Témakör: Stílus és jelentés
Stílus és jelentés a mindennapi  nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a szépirodalomban.

 

20. Témakör: Stílus és jelentés
A hivatalos és a szónoki  stílus főbb jellemzői