Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2013. június 15. - 22:13 :: 6344 megtekintés :: Magyar

 2.2.9. Magyar irodalom

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 
kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek az alábbiakban megadott témák közül egyet ki kell 
választaniuk, és abban különösen elmélyülve kell felkészülniük a versenyre.
A verseny anyaga
A választható témák: 
1. Reményik Sándor költészete
2. Mándy Iván novellái
3. Kisfaludy Károly színművei
4. A görög-római mesék világa (Aeropus és Phaedrus)
Első forduló 
– Írásbeli (időtartam 180 perc), elérhető pontszám 100 pont). 
o Feladatlap a tantervi követelmények témaköreiből (1945-ig).
o Kérdések a választott témából.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 100 pont). 
o Feladatlap a versenyző által választott témával kapcsolatos szakirodalmi kérdésekről (időtartam 60
perc, elérhető pontszám 20 pont).
– Elemző dolgozat a helyszínen megadott cím szerint a versenyző által választott témában (időtartam 240
perc, elérhető pontszám 80 pont).
A megoldáshoz kizárólag a választott mű szövege használható – amelyről a versenyzőnek magának kell 
gondoskodnia –, más segédeszköz nem (pl. előre elkészített vázlat, jegyzet, kéziratos bejegyzésekkel 
ellátott könyv, Matúra-füzetek stb.). A feladatlapra rá kell írni a versenyző által használt (a mű szövegét 
tartalmazó) könyv adatait (szerző, cím, kiadó vagy kiadás helye, kiadás éve). Szakirodalmi idézetek és 
hivatkozások felhasználásakor meg kell nevezni a forrásmunka szerzőjét és címét. A forrás megjelölése 
nélküli idézet vagy utalás csökkenti a dolgozat értékét.
Harmadik forduló (döntő)
– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).
o Kérdések a választott témával kapcsolatban.
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2013. november 11. (hétfő), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-értékelési 
útmutató alapján. 
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes 
küldeményként postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az 
általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) 
igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az 
iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő 
legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló időpontja: 2014. február 11. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.
– A feladatlapokat és az elemző dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési 
útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.2
– A versenybizottság az első fordulóban elért pontszám 50%-ának és a második fordulóban elért 
pontszámnak az összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint 
– választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2014. április 1. (kedd).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az első fordulóban elért pontszám 50%-ának, valamint a második fordulóban 
és a döntőben elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a 
döntő forduló pontszáma határozza meg a helyezést.