Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2014. január 29. - 10:02 :: 10103 megtekintés :: Magyar

1. TÉMAKÖR: Életművek – Petőfi Sándor Tétel: Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete

2. TÉMAKÖR: Életművek – Arany János Tétel: Bűn és bűnhődés Arany János balladáiban

3. TÉMAKÖR: Életművek – Ady Endre Tétel: Szimbolista vonások Ady Endre költészetében

4. TÉMAKÖR: Életművek – Babits Mihály
Tétel: A költői szerepvállalás változása Babits Mihály költészetében

5. TÉMAKÖR: Életművek – Kosztolányi Dezső
Tétel: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének értelmezése

6. TÉMAKÖR: Életművek – József Attila
Tétel: József Attila szerelmi költészetete

7. TÉMAKÖR: Portrék – Csokonai Vitéz Mihály
Tétel: Stílusirányzatok sokfélesége Csokonainál

8. TÉMAKÖR: Portrék - Kölcsey Ferenc
Tétel: A magyar romantika jellemzői Kölcsey Ferenc költészetében

9. TÉMAKÖR: Portrék – Móricz Zsigmond
Tétel: Feszültség és lélektan Móricz Zsigmond Barbárok című novellájában

10. TÉMAKÖR: Portrék – Radnóti Miklós
Tétel: A halál motívuma Radnóti lírájában

11. TÉMAKÖR: Látásmódok – Zrínyi Miklós
Tétel: A barokk eposz jellemzői Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művében

12. TÉMAKÖR: Látásmódok - Jókai Mór
Tétel: Romantikus és realista vonások bemutatása egy szabadon választott Jókai-regény értelmezésén keresztül

13. TÉMAKÖR: Látásmódok - Örkény István
Tétel: A groteszk és az abszurd szerepe Örkény István műveiben

14. TÉMAKÖR: A kortárs irodalomból
Tétel: Késő- és posztmodern törekvések a magyar irodalomban

15. TÉMAKÖR: Világirodalom
Tétel: Műfajok és motívumok a Bibliában

16. TÉMAKÖR: Világirodalom
Tétel: Modernség az epikában: A 19. század epikájának bemutatása szabadon választott szerző egy műve alapján (Stendhal, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Flaubert stb.)

17. TÉMAKÖR: Világirodalom
Tétel: A XX. század szépprózai törekvései

18. TÉMAKÖR: Színház- és drámatörténet
Tétel: Az antik görög színház – Szophoklész: Antigoné

19. TÉMAKÖR: Színház- és drámatörténet
Tétel: A francia klasszicista színház és dráma jellemzőinek bemutatása Molière egy szabadon választott műve alapján

20. TÉMAKÖR: Színház- és drámatörténet
Tétel: Madách Imre: Az ember tragédiája

21. TÉMAKÖR: Az irodalom határterületei
Tétel: Egy szabadon választott szórakoztató műfaj eszközeinek bemutatása

22. TÉMAKÖR: REGIONÁLIS KULTÚRA / INTERKULTURÁLIS MEGKÖZELÍTÉSEK
Tétel: Kávéházi kultúra, a Karinthy-család és kerületünk kapcsolata