Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2014. február 18. - 12:19 :: 7227 megtekintés :: Magyar
Szóbeli érettségi tételek nyelvtanból, 2014.május-június

1. Témakör: Ember és nyelv
Tétel : A nyelv mint jelrendszer

2.Témakör : Ember és nyelv
Tétel : A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói

3. Témakör: Ember és nyelv
Tétel: A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése

4. Témakör: Kommunikáció
Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

5. Témakör: Kommunikáció
Tétel: A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal

6. Témakör: Kommunikáció
Tétel: Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái (pl. gesztusok, mimika, térközszabályozás, tekintet, külső megjelenés, csend). A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció

7. Témakör: Nyelvtörténet
Tétel: A magyar nyelv történetének fő szakaszai

8. Témakör: Nyelvtörténet
Tétel: A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése

9. Témakör: Nyelv és társadalom
Tétel: Társadalmi és területi nyelvváltozatok: a főbb nyelvváltozatok, a nyelvi sztenderd, a köznyelv, a regionális köznyelv, a nyelv¬já¬rá¬sok és a csoportnyelvek (szaknyelv, rétegnyelv, ifjúsági nyelv, szleng)

10. Témakör: Nyelv és társadalom
Tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés)

11. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: Hangtan – A magánhangzó- és mássalhangzótörvények

12. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: A szóelemek – fajtáik, szerepük a szóalkotásban, a nyelv rendszerében

13. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: Az egyszerű mondat részei; felépítése

14. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: Az alárendelő összetett mondatok

15. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal

16. Témakör: A nyelvi szintek
Tétel: A szóalkotás módjai: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása

17. Témakör: A szöveg
Tétel: Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben

18. Témakör: Retorika
Tétel: Az érvelés; az érvek típusai ; a cáfolat

19. Témakör: Stílus és jelentés
Tétel: Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése – köznyelvi és művészi szövegekben

20. Témakör: Stílus és jelentés
Tétel: A magánéleti stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználata, a megjelenítés közlésértéke