Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2010. március 20. - 22:35 :: 29276 megtekintés :: Article Rating :: Társadalomismeret

Társadalomismeret projektérettségi

 

Az érettségin bemutandó anyagok:

 

I. Munkanapló

 

elrendezése:

 

a)      dátum:

b)     részfeladat:

c)      nehézségek,problémák, személyes vélemény: a munkája során felmerült problémák, kérdések, tapasztalatok, a döntési helyzetek, az esetleges akadályokat és ezek megoldását, a feladatmegoldás során tapasztalt személyes élmények.

d)     következtetések, új célok:

 

pl.

dátum: 2010. február …

részfeladat: témaválasztás, műfaj, célkitűzés

Témaválasztásának indoklását, az adott projektkészítés okait, motivációit rögzítse munkanaplójában! Ennek meglétét ugyanis pontozással is értékelik!

pl.

„Dolgozatom témája az önkormányzat működése a közoktatásban – társadalmi visszhanggal. A téma első hallásra talán meglepő. Mi köze az önkormányzatnak a közoktatáshoz? – kérdezheti egy átlagember. Dolgozatom célja ennek ábrázolása, tulajdonképpen egy átlagember okítása, hogy miután elolvassa dolgozatomat azt felelje: nos, nagyon is sok.”

Debrecen, 19 éves fiú

Legfőbb célom összehasonlítani a szakirodalom által vázolt ideális ügyfélszolgálatot egy a valóságban működővel, miközben megvizsgálom az ügyfélszolgálat jelentőségét és bemutatom annak fogalmi rendszerét.

Mindezek után kiemelten foglalkozom egy működő ügyfélszolgálati rendszerrel. Bemutatom tehát a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Főosztályán belül működő Okmányirodát.”

A. G. Pécs

 

 

Célkitűzés és hipotézis megfogalmazása

A hipotézis olyan feltételezés, kiindulópont, amelyre a további kutatásai épülnek. Az egyéni kutatómunka hipotézisének meghatározása egy jól megfogalmazott kérdésfeltevés vagy állítás. A hipotézis a kutatás során vagy igazolódik, vagy az eredmények megcáfolják azt, mindezt szükséges a dolgozat végén dokumentálni és értékelni.

 

(film, fotósorozat)

Fogalmazza meg – a célkitűzésről írtaknak megfelelően és a munkanaplóban rögzítve –, hogy miért választotta az adott médiumot (filmet, rádiót, fotót, számítógépes programot stb.) a vizsgafeladat megoldásához. Miért volt ez fontos az Ön számára? Milyen többletet biztosít az adott médium a feladat eredményes megoldásához stb.?

 

nehézségek,problémák, személyes vélemény:

 

dátum: 2010. márc. 1.

részfeladat: 1. konzultáció: a kiválasztott téma, műfaj megbeszélése

további célok:

·         anyaggyűjtés, a témával foglalkozó szakirodalom összeállítása;

·         a projekt elkészítéséhez szükséges jogszabályok felsorolása, megismerése;

·         a projekthez kapcsolódó speciális információhordozók (például: plakát, CD, honlap stb.) összegyűjtése;

·         tervezet, illetve hálóterv készítése a munka ütemezésére;

·         a lehetséges interjúalanyok, szereplők kiválasztása;

·         a kérdőív készítésének vagy egyéb közvéleménykutatási módszerek alkalmazhatóságának általános feltételei, és az Ön konkrét helyzetéből adódó jellemzői;

·         annak mérlegelése, hogy fényképezésre, filmfelvételre, digitalizálásra milyen lehetőségei vannak, és ezek használatára mennyire van szüksége, ehhez milyen szabályokat kell figyelembe vennie.

dátum: 2010. márc. …

részfeladat: tervezet készítése a munka ütemezésére; pl.

Munkaterv projektérettségire

Dátum

Hátralévő hetek száma

Projektvezető által adott feladatok, konzultációk

Teendőim

Az elkészített oldalak számának minimuma

November 20.

21

 

Szándék a projektérettségire

 

November 30.

20

1. konzultáció

Munkanaplósablon, munkaterv készítése

 

December 10.

19

 

Téma és műfaj kiválasztása, motiváció feltüntetése a munkanaplóban

 

December 20.

18

 

Célkitűzés és hipotézis megfogalmazása

1

December 28.

17

 

Anyaggyűjtés

 

Január 10.

16

 

Anyaggyűjtés

 

Január 20.

14

 

Kérdőív összeállítása, sokszorosítása

2

Január 30.

13

 

Felmérés

 

Február 10.

12

2. konzultáció

Felmérés összesítése

4

Február 20.

10

 

Részfejezet megírása

9

Február 28.

9

 

Bibliográfia összeállítása

10

Március 10.

8

 

Korrigálás

10

Március 20.

6

 

Kidolgozás

13

Március 30.

4

 

Kidolgozás

16

Április 10.

3

3. konzultáció

Portfólió összeállítása

20

Április 20.

1

 

Nyomtatás, végső ellenőrzés, kötés

20

Április 30.

0

Leadás

 

20

Másfajta változatban is bemutatjuk mindezt.

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Anyaggyűjtés

 

 

 

 

 

 

 

Tervezés

 

 

 

 

 

 

 

Konzultáció

 

 

 

 

 

 

 

Végleges projektterv és ütemezés

 

 

 

 

 

 

 

A „nyers” változat

 

 

 

 

 

 

 

Konzultáció

 

 

 

 

 

 

 

A végleges produktum – I. szakasz

 

 

 

 

 

 

 

A végleges produktum – II. szakasz

 

 

 

       

 

 

dátum: 2010. márc. …

részfeladat:

Tartalomjegyzék készítése

Mielőtt elkezdené a munka kivitelezését, először a címet, a bevezetőt és a tartalomjegyzéket írja meg! A tartalomjegyzék munkahipotézisként szolgál, megadja a kereteket. Menetközben bizonyára többször módosítani fogja, de könnyebb átírni, ha van kiindulási alap. Legyen viszonylag részletes, így megadja az egyes fejezetek tartalmát is!

 

 

 

1. 

Bevezetés

1.1. 

A témaválasztás indoklása

1.2. 

A központilag megadott téma leszűkítése

1.3. 

Célkitűzés megfogalmazása

2. 

A kérdőíves módszer alkalmazásának terve

2.1. 

A kérdőíves kutatás hipotézise

2.2. 

A módszer ismertetése

2.3. 

A kérdőív összeállításának szempontjai, módja

2.4. 

A megkérdezett személyek kiválasztásának szempontjai

3. 

Kutatási beszámoló a kérdőíves felmérésről

3.1. 

Helyszín és időpont bemutatása

3.2. 

Személyes tapasztalatok a felmérés közben

4. 

A kérdőív kiértékelése

4.1. 

Az értékelés szempontjai

4.2. 

Számszerű adatok

4.3. 

Szöveges értékelés

5. 

Összegzés

6. 

Felhasznált irodalom

7. 

Mellékletek

 

vagy  szinopszis készítése

A szinopszis egy-két oldalas ötletterv, amely tartalmazza a következőket:

leendő produktum rövid leírását,

a legfontosabb tevékenységeket, amelyek révén a produktum megvalósul,

az alapvető feltételeket (idő, pénz, eszközök, személyek)

A szinopszis legfőbb célja az, hogy ennek alapján egyeztesse a közreműködő személyekkel (vezető tanár, külső segítők) a projekt megvalósíthatóságát, illetve azt, hogy milyen segítségre van szüksége a munkához.

 

pl. technikai forgatókönyv (film, fotók)

A technikai forgatókönyvben az elkészítés folyamatát érdemes minél több apró fázisra bontani és a tervezett részeket sorba véve megvalósítani.

Például:

szervezés,

forgatás (felvétel):

1. felvétel

2. felvétel,

külső munkálatok,

utómunkálatok (szinkron, vágás, feliratozás, stb.).

 

Idő, sorszám

Tevékenység

Technika

1.

 

 

egyéb részfeladatok:

·         anyaggyűjtés

A  témával foglalkozó szakirodalom összeállítása; Nemcsak könyvek, hanem webcímek, újságok, filmek, rádióműsorok is a segítségére lehetnek, ezek feltüntetése és pontos bibliográfiai adatainak megadása nélkülözhetetlen. Rövidebb terjedelmű, tudományos és ismeretterjesztő cikkek, írások, tanulmányok, statisztikai évkönyvek, albumok, filmek pontos felsorolása is szükséges

Fontos! Minden elolvasott anyagról készítsen külön lapokon emlékeztetőt! A későbbi félreértések elkerülése végett idézőjellel jelölje, ha másolása szó szerinti! A szakirodalomról készített jegyzeteit a portfólióban helyezze el! Az anyaggyűjtés terjedjen ki a téma értelmezésein kívül a választott műfaj elméletével való megismerkedésre is. Ez különösen fontos forgatásnál, riportnál, kérdőívnél.

 

·         a lehetséges interjúalanyok, szereplők kiválasztása;

 

·         interjú, fotók , film elkészítése

Az audiovizuális projektmunka értékelésekor a produktum technikai kivitelezésének színvonalát nem veszi figyelembe a bíráló, de a produktum létrejöttének – munkanaplóban rögzített – körülményeit annál inkább.

Fontos bírálati szempontok:

hogyan tervezte meg a munkafolyamatot;

hogyan viszonyul egymáshoz a terv, a forgatókönyv és a megvalósult produktum;

hogyan szervezte meg a külső közreműködők munkáját;

hogyan szervezte a technikai feladatok sorrendjét. Érdemes próbafelvételeket készíteni még a tervezés időszakában, hogy személyesen tapasztalja meg a leírt forgatókönyv és az audiovizuális megvalósítás kapcsolatát, és ha szükséges, annak megfelelően módosíthasson az eredeti elképzelésein!

 

·         nyersváltozat, illetve részfejezet elkészítése

 

·         Bibliográfia összeállítása

pl. Jakab György: Történelmi szó- és képtár,
Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, 1993.
Borrell, Josep: A kihívás éve: 2005.
In: HVG 2005. január,
A kétszintű érettségiről
www.tte.hu

 

II.  Portfólió

A portfolió az elkészült projektmunka mellékletét képezi.

A projektkészítés közben készült jegyzeteket, vázlatokat, nyersváltozatot,

meghívókat,fényképeket és bármilyen más a vizsgázó által kiválasztott dokumentációt

A kész projekt mellékleteként a portfóliójában mutathatja be a készítés folyamatához kapcsolódó anyagait, jegyzeteit, részfejezeteit, a dolgozat készítése közben keletkezett mindenféle produktumot: terveket, vázlatokat, kérdőíveket. Ezzel nemcsak hitelesíti a projektkészítés folyamatát, de kreativitását, ötletességét, kitartását, problémamegoldó képességét is igazolhatja. Érdemes összesítést készítenie a portfólióban szereplő anyagokról egy rövid, leltárszerű felsorolásban.

pl.

Portfólió tartalomjegyzéke1

Az interneten talált cikkek listája, a megadott kulcsszavak

… cikk vázlata

… cikk vázlata

… bizottsági elnökkel készült interjú jegyzete

Fel nem használt fotók M. S.-ről

… cikk vázlata

… cikk vázlata

A K. T.-vel készült interjú jegyzete

Fel nem használt fotók K. T.-ről

A tanárom által korrigált részfejezet

Fel nem használt fotók a városról

A város térképe

Önkormányzati híradó eredetiben

A Dunántúli Naplóban az önkormányzat beruházásáról megjelent cikkek fénymásolatai

A Szentlőrinci Tv 2005. …-i adásának bemutatása

Vázlat az önkormányzati törvényről

Vázlat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

B. E. Szentlőrinc

 

·         Portfóliójába kerüljenek be a kiselejtezett darabok, indokolja meg a hátoldalukon, miért nem esett rájuk a választása!

·         a projekthez kapcsolódó speciális információhordozók (például: plakát, CD, honlap stb.) összegyűjtése;

 

 

 

III.  Esszé, interjú, fotósorozat, film…

 

A projekt külső formája

Nem elvárás a nyomtatott verzió, de mégiscsak könnyebb a javítás, csökken a helyesírási hibák lehetősége.

A munkanaplót, a portfólióba kerülő jegyzeteket írhatjuk kézzel, ha olvasható az írásunk és biztos a helyesírásunk. (Pontozással értékelik!)

 

Hogyan állítjuk be a szövegszerkesztő programot?

Javasolható a 12-es betűméret, álló lapon 3-3 cm-es margó, 1,5-es sortávolság. Leggyakrabban a Times New Roman betűtípust szokták használni. A „Beszúrás” menüben állítsa be az oldalszámozást is! Legyen következetes a dőlt vagy aláhúzott betű alkalmazásában!

Logikusan építse fel a fejezetek, alfejezetek számozását, használja hozzá a „Formátum” menüpontot!

 

Hivatkozások, idézetek

Más szerzők tanulmányaira való hivatkozás nemcsak szó szerinti átvételek esetén van szükséges, hanem akkor is, ha egy elmélet lényegét, egy gondolatmenet tartalmát közli. A szó szerinti idézéseknél ügyeljen az idézőjel használatára, és arra, hogy mindenkor a magyar helyesírás szabályai szerint járjon el!

 

 Mi kerüljön a címoldalra?

Gondot szokott okozni a címoldal megszerkesztése. A következő formát javasoljuk.

Írja a felső lapszéltől kb. 5 cm-re 18-as betűmérettel: projektérettségi.
Alá kerüljön a készítés évszáma, például 2006.
Egy sor kihagyással a projekt pontos címét tüntesse fel, ahogyan az Oktatási Minisztérium meghatározta, ehhez már csak a 14-es méretet javasoljuk.
Ez után következzen az Ön által választott cím.
Neve jobb oldalra, alulról kb. 8 cm-re kerülhet.
Alá vagy mellé írható az osztályjelzés: például: 12. b.

 

Emlékeztető:

 

Írásos dolgozat típusú projekt

·         hagyományos házi dolgozat, esszé,

·         az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjú

Az írásos vizsgamunka terjedelme akkor tekinthető megfelelőnek és a vizsgához méltónak,

ha terjedelme mellékletek nélkül, 12-es betűmérettel, másfeles sortávolsággal, kb. 10-12

oldal, kézzel írt változatban valamivel több, 12-15 oldal.

 

Interjú

Az interjú a társadalomtudományi kutatás vizsgálati módszerei közé tartozik. Az azonos szóhasználat ellenére alapvetően eltér a kutatási célú interjú a rádió- és tévériporterek által készítettektől.

Annál hatásosabb az alkalmazott módszer, minél inkább háttérben tud maradni maga a kutató, és minél jobban hagyja alanyát kibontakozni.

Fontos! Mielőtt interjú készítésébe fogna, tisztáznia kell, milyen előírásokat, etikai normákat kell betartania!

A beszélgetéseket általában papíron, az interjú végén rögzítik, de javasolható, hogy közben is jegyzeteljen. Amennyiben interjúja lejegyzetelése nem szó szerint történik, szókincsében, stílusában is törekednie kell az interjúalany által elmondottak rögzítésére, természetesen a tartalmi hűség mellett. Ezt a jegyzetet ne felejtse ki a portfólióból! Ha a riportalany hozzájárul a diktafon használatához, azzal is lehet dolgozni. Ha az interjúalany nem járul hozzá neve közzétételéhez, legjobb megoldás a vezetékneve kezdőbetűjével és a keresztnevével jelölni személyét.

 

Képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló projekt

·         film, egyéb audiovizuális interjút,

·         fotósorozatot,

A projekt terjedelme akkor felel meg a vizsga elvárásainak, ha a film

legalább 5-20 percnyi, a fotósorozat – bármilyen megjelenési formában vagy adathordozón –

legalább 10-15 képből áll. A projekt elbírálásának feltétele, egy 1-3 oldalas kísérő szöveg

mellékelése.

 

Konzultációs jegyzőkönyv: (a portfólióban melléklet)

Sorszám

Időpont

A megbeszélt munkafázis leírása

Javaslatok a téma további feldolgozásához

Diák aláírása

Tanár aláírása

1.

 2010.márc.1

 a kiválasztott téma, műfaj megbeszélése

·         anyaggyűjtés

·         a projekt

elkészítéséhez szükséges jogszabályok felsorolása, megismerése;

·         a munka

ütemezése;

·         a lehetséges

interjúalanyok, szereplők kiválasztása; 

•annak mérlegelése, hogy fényképezésre, filmfelvételre, digitalizálásra milyen lehetőségei vannak,

 

 

 

Határidő: 2010. ápr.30.

 

 

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés