Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2010. szeptember 8. - 18:18 :: 7846 megtekintés :: Article Rating :: Társadalomismeret

  

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

TÁRADALOMISMERET

2010-2011

 

I. Témakör : A társadalmi szabályok 

1. Téma : A társadalmi együttélés szabályainak eredete és rendeltetése   

2. Téma:  Szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem. A szubkultúrák

 

II. Témakör: Jogi alapismeretek 

3. Téma: Az alapvető emberi, gyermeki és diákjogok és az ezekhez társuló kötelességek

4. Téma: Jogsérelem, jogorvoslat, a büntetés ésszerűsége

 

IV. Témakör: Állampolgári ismeretek 

 5. Téma: .Az államtípusok jellemzői, a  közvetlen és a képviseleti demokrácia

6. Téma: A Magyar Köztársaság felségjelvényei és a magyar választási rendszer

 

7. Téma: :Az Európai Unió és intézményei

 

V. Témakör: A család és a felnőtté válás

8. Téma:  A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkciói, a szocializáció

9. Téma: A deviancia különböző formái

 

VI. Témakör: Kultúra és közösség

10. Téma: A kultúra és a multikulturalizmus

11. Téma: A magyar nemzettudat sajátosságai és dilemmái, a nemzeti kisebbségek Magyarországon

 

VII.. Témakör: A társadalmi viszonyok

12. Téma: A társadalom rétegződése és a társadalmi mobilitás

13. Téma:  A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei   

14. Téma:  A földrajzi társadalmi rétegződés Magyarországon (Város és falu)

 

JELENISMERET

 

VIII .Témakör:  Az új gazdasági és társadal­mi világrend

15. Téma: A tudományos- technikai fejlődés hatása a társadalomra

 

IX. Témakör: Kultúra és globalizáció

16. Téma: Az információs társadalom jellemző jegyei, a mutatók magyarországi érvényesülése

17. Téma: Szellemi és vallási körkép az ezredfordulón

 

X. Témakör A életmód átalakulása

18. Téma: A pályaválasztás és a munkába lépés lehe­tő­sé­gei, teendők a mai Magyarországon

 19. Téma: A fogyasztói társadalom

 

XI.Témakör:  A növekedés határai

20. Téma: A népesedés kérdései. A fenntartható fejlődés

 

 

„B. tételsor pszichológiai alapismeretek

1. A lelki jelenségek és vizsgálatuk

2. A személyiségvonások 

3. Normális és megváltozott tudatállapotok

4. Az érzékelés és észlelés főbb sajátosságai

5. A legfontosabb megismerő funkciók jellemzői

6. Az értelmi fejlődés menete

7. A tanulás alapvető jelenségei, fajtái

8. A verbális és nonverbális kommunikáció fajtái, szerepük

9. A tömegkommunikáció sajátosságai

10. A nyelvhasználat kulturális beágyazottsága

11. A motivációk szerepe a lét- és fajfenntartásban

12. Öröklött és tanult elemek a motivációk szabályozásában

13. Az érzelem, a motiváció és a tudat kölcsönhatásai

14. A szocializáció közegei

15. A család szerepe a szocializációban

16. A kortársak, a társadalom szerepe a szocializációban

17. A társadalmi normák elsajátítása és az azoktól való elhajlások

18. A tömegek lélektanának jellemzői

19. A normalitás, a lelki egészség jellemzői

20. A lelki problémákkal való megküzdés lehetőségei

 

 

 

 

 

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés