Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2012. szeptember 5. - 18:42 :: 5543 megtekintés :: Article Rating :: Társadalomismeret

 Társadalomismeret témakörök

2012/2013

 

I. TÉMAKÖR : A TÁRSADALMI SZABÁLYOK

1. Téma : A társadalmi együttélés szabályainak eredete és rendeltetése,    szerepe  

a  tradícionális társadalmakban

2. Téma:  Szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem a fogalmak jelentése, jellemzői, viszonyuk

egymáshoz, a szubkultúrák

 

II. TÉMAKÖR: JOGI ALAPISMERETEK

3. Téma : Az alapvető emberi, gyermeki és diákjogok és az ezekhez társuló kötelességek

4. Az igazságszolgáltatás folyamata, részvevői, a büntetés ésszerűsége

 

III. TÉMAKÖR: ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

5. Az államtípusok jellemzői, viszonyuk a civil közösségekhez, kultúrához, oktatáshoz

6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az

Alkotmánybíróság feladata, működése

7. Téma: :Az Európai Unió és intézményei

 

IV. TÉMAKÖR: A CSALÁD ÉS A FELNŐTTÉ VÁLÁS

8. Téma: A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkciói, a szocializáció

9. Téma: A fiatalkori deviancia különböző formái

 

V. TÉMAKÖR: KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG

10. Téma: A kultúra és a globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai

11. Téma: A Magyarországon élő történelmi nemzetiségek és etnikai kisebbségek aránya a

többséghez viszonyítva, földrajzi elhelyezkedése, jellemzői. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelme, a pozitív diszkrimináció kérdésköre

 

VI. TÉMAKÖR: A TÁRSADALMI VISZONYOK

12. Téma: .Demográfiai változások Magyarországon.  A várható életkor, és a születésszám változásának jellemzői és társadalmi következményei

13. Téma:  A  társadalom rétegződése és a társadalmi mobilitás Magyarországon a rendszerváltás után

14. Téma:  A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei  

 

JELENISMERET

 

VII .TÉMAKÖR:  AZ ÚJ GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VILÁGREND

15.Téma:  A  tudományos- technikai fejlődés hatása a társadalomra

 

VIII. TÉMAKÖR: KULTÚRA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

16. Az információs társadalom jellemző jegyei, a mutatók magyarországi érvényesülése

17. Szellemi és vallási körkép az ezredfordulón

 

IX. TÉMAKÖR A ÉLETMÓD ÁTALAKULÁSA

18. Téma: A pályaválasztás és a munkába lépés lehetőségei, teendők a mai Magyarországon

 19. Téma: A fogyasztói társadalom

 

X.TÉMAKÖR:  A NÖVEKEDÉS HATÁRAI

20. A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi, politikai cél. Hazai és nemzetközi

együttműködések

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés