Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2012. november 26. - 23:12 :: 19265 megtekintés :: Article Rating :: Társadalomismeret

 9. . Témakör: A család és a felnőtté válás

Téma: A fiatalkori deviancia  különböző formái

 

Fogalmak:deviancia, társadalmi norma, szankció, drog

 

Mit tekintünk deviáns viselkedésnek? Hogyan változhat  a  megítélése a devianciának?

Milyen okai lehetnek a deviáns viselkedésnek? Milyen fajtái vannak?

Mi az anómia? Miért veszélyes állapot?  Mi jellemzi a mai magyar társadalom lelki-egészségét?

 

Példa: A Sárkányos lány

Amikor tizenhárom éves voltam, anyu megismerkedett Zolival. Sokáig nem mutatta be, mert nem tudhatta, hogy tartós kapcsolat lesz-e, vagy sem. Egyébként mindig csodálkozik, hogy ebben a kérdésben mennyire nyitottak vagyunk, és egy csepp féltékenység sincs bennünk. …

Akkor ittam először, amikor görkoris klubban voltunk, szintén a Pecsában (Petőfi Csarnok). …

Nyáron lementünk a Velencei-tóhoz görkoris táborba, csupa fiatal, felügyelet nélkül. Anyu és Zoli lebicikliztek megnézni, jó helyen vagyok-e, és ki tudja miért, úgy döntöttek, hogy igen. Persze egyfolytában ittunk és buliztunk, nagyon jól éreztük magunkat.

A második télen már minden nap részeg voltam a műlyégpályán, és nem is kis mennyiségeket ittam. Az iskolában ennek megfelelően alakultak a tanulmányi eredményeim. Az első hat osztályban osztályelső voltam, kitűnő tanuló, hetedikben már volt pár négyesem és két hármasom, nyolcadik első félévében pedig megbuktam.

Rendszeresen loptam a boltokban. Egyszer egy másik iskola vendégeként Ausztriába mentünk egy barátnőm és én, a Szafari Parkba. Útközben megállt az iskolabusz valamelyik shopping centerben, ahol a barátnőmmel dagadtra tömtük a táskánkat. Nem is tudom, hogy gondoltuk, hogy megússzuk. Persze nem sikerült. Az egész iskola miattunk nem indulhatott tovább

Anyu nagyon nagy szeretettel és meglehetősen szabadnak nevelt minket, amiért nagyon hálás vagyok. Engedte, hogy saját egyéniségünk bontakozzon ki, de mindig mellettünk állt, és támogatott bennünket, bármibe fogtunk. Szeretnék majd olyan anya lenni, amilyen ő.

Tizenhat éves voltam, amikor elköltöztem otthonról. Úgy gondoltam, már elég érett vagyok, és Gáborral is elég érett a kapcsolatunk, hogy összeköltözzünk. Anyu segített, és papi beleegyezett, hogy nála lakjunk, az év nagy részét ő úgyis a pomázi telken töltötte…. Harmadszorra 17-18 évesen lettem terhes és szintén Gábortól, de ő ezt nem hitte el, mert akkor már nem laktunk együtt, bár még találkozgattunk. Egyedül mentem be a kórházba és az orvosok nagyon lekezelően bántak velem, pedig amúgy is elég rosszul voltam. …

Körülbelül egy éve drogoztam már. Szilveszter napján már iszonyúan kivoltam, fájt a gyomrom, remegett kezem-lábam, az orrom meg amúgy is gyakran vérzett.
A speed szájzárat okoz, és begörcsölt állkapcsokkal gyakran rágtam szét valamit mániákusan – időnként a saját nyelvemet….
Egy nagy házban volt a szilveszteri buli és három napig tartott. Nyolc gramm speedet és tizenegy exet ettem meg egyedül. Mire hazaértem, teljesen rosszul voltam. Le akartam feküdni az ágyamba, de valahol a közelében összeestem. Megmértem a pulzusomat, száznyolcvan volt. Megint megmértem, erre már százkilencven volt. Valahogy nagyon nehezen felkapaszkodtam az ágyamra. Pánikba estem. Tudtam – azt hittem –, hogy meghalhatok …

Az ivás és drogozás közben reggeltől estig önmagamat elemeztem. Azt kérdezgettem magamtól, mi vezethetett az iváshoz, és miért drogozok most már. Ültem egyhelyben és gondolkoztam. Próbáltam megfejteni önmagamat, az indítékaimat.

Végül is Chandra hatására, illetve saját kétségbeesésemre, hogy nem tudom a számláimat kifizetni, elkezdtem munkát keresni, de csak ímmel-ámmal, mert baromira nincs hozzá kedvem. Mármint ahhoz, hogy kizárólag a pénzért csinálok valami értelmetlenséget. Elmentem egy modellválogatásra is, ahol beválogattak. Holnap csinálunk fotókat is, majd meglátjuk, mi lesz az egészből. Egyébként járok hastáncolni is, Olívia is otthon, lehet hogy egyszer majd együtt lépünk fel. (Mellette időnként átúszom a medencét harmincszor, és lépcsőzőgépet vagy futógépet is használok.)

Szóval éppen nem csináltam semmit, és akkor eszembe jutott, hogy legalább most van időm, hogy leírjak mindent. Megint az volt bennem, hogy egyszer majd leírom ezt az egészet, amikor hirtelen arra gondoltam, hogy miért ne most? Egy hete írok, napi öt-hat-nyolc órát. Ma befejezem. Azután még nem tudom, mi lesz.

http://sarkanyoslany.hu/about/sarkanyos-lany

 

Milyen deviáns viselkedésformákról ír a szerző?

Milyen okai lehetnek a deviáns viselkedésnek?

 

Háttér

 

A deviancia fogalma

 

deviáció = eltérés a helyes úttól (de= fosztóképző, via=út)

Deviáns viselkedés: az adott társadalomban elfogadott normáktól való eltérés

A deviáns viselkedésformák relatív károsságát annak alapján tudjuk megítélni,hogy azok milyen mértékű társadalmi zavarokat képesek előidézni.

Bizonyos mennyiségű devianciával együtt kell élnünk a társadalomban

Régen pl. nyilvános akasztás, ma médiaszenzáció - elsősorban magáról a deviáns eseményről, kevésbé az érte járó szankcióról tudósít

DE

A deviáns viselkedés relatív, történelmi kortól, adott társadalomtól, adott csoporttól függ, hogy egy cselekvés deviánsnak számít-e.

Adott társadalomban, ellentmondásban lehetnek a normák  pl. vallási vagy etnikai csoportok által

elfogadott normák, más kulturális szokások (pl. cigányokegyszerre  sokan látogatják meg a kórházban a családtagot)

A normák változnak a társadalmak történeti fejlődése során (pl. homoszexualitás megítélése :

antik görögök – a legnemesebb szenvedélynek, rómaiak – a hedonisztikus életfelfogás része

kereszténység – Isten és természet elleni bűn)

A különböző társadalmakban nagyon eltérő normákat fogadnak el az egyes cselekmények megítélésénél. (pl. vérbosszú – néhol elfogadják, máshol büntetik.)

Nem biztos, hogy egy társadalomban elfogadott norma előnyös (pl. a tehenek levágásának tilalma a hindu vallásban.)

 

A deviáns magatartásformák kialakulásának elméletei

 

A) BIOLÓGIAI – Lombroso

Koponya alakja

Öröklés

Testalkat

Fölösleges Y kromoszóma

Pszichopata személyiség

 

B) PSZICHOLÓGIAI – frusztráció-agresszió

 

C) SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI - mikrotársadalmi szinten ( az egyén, a család és más elsődleges csoportok szintjén keresik az okot, szocializációs zavarok)

 

D) SZOCIOLÓGIAI

1. Minősítési v. stigmatizációs elmélet: Az egyen nem attól válik deviánssá, hogy normaszegő módon viselkedik, hanem attol, hogy a környezete deviánsnak minősíti

 

Többtényezős deviancia-elmélet

 

A deviáns viselkedésformához a következő tényezők szükségesek:

·         a gyermekkori szocializáció zavarai

·         felnőttkori feszültségek (családi élettel, munkával kapcsolatos feszültségek, kielégítetlen ambíciók)

·         a környezetnek a deviáns viselkedésre vonatkozó felfogása (egyértelmű normák, társadalmi kontroll, a deviáns viselkedéshez való hozzáférés)

·         a deviánssá minősítés (a környezet reakciói a deviáns magatartásra)

 

A deviáns viselkedés formái:

 

·         alkohol problémák,

·         drogjelenség,

·         öngyilkosság,

·         kriminalitás,

·         prostitúció

·         pszichés és lelki betegségek

 

alkoholizmus

·         az alkoholnak szerepe volt, van a különböző kultúrákban

pl. középkor – a vizet helyettesítette

szakrális (lat. isteni, szent) alkalmak

·         morális problémaként a 19.sz. végétől tekintik

·         USA – alkoholtilalom – ellenkező reakció

·         ma betegségként kezelik

·         orvosilag – kialakult függés, nem tud uralkodni felette, mindennapi rendszeres fogyasztás

·         szociológiai meghat. – aki az alkoholfogyasztásával súlyos problémákat okoz a családjában, környezetében

·         ma : 30-40 liter bor/fő/év és 110 liter sört fogyasztanak Magyarországon.

Magyarországon ma 1 millió alkoholista van,  11,5 liter tiszta szesz jut mindenkire (egy év alatt).

·         Nemi megoszlás alapján lassú kiegyenlítődési folyamat, de a férfiak  erősebben  érintettek

 

drogosok

·         drog = minden olyan termék, ami megváltoztatja a viselkedést, az agy működését, amelynek fogyasztását tiltják, amelynek fogyasztása veszélyes, függőséget okoz

·         ennek  alapján drogok: alkohol, dohány, gyógyszerek egy része, mérgek, kábitoszer

·         különböző  korok és kultúrák viszonya a kábítószerekhez eltérő

pl. helyenként vallási szertartások részeként

·         Hollandiában a marihuána fogyasztása kis mennyiségben megengedett

·         drogüzletág

·         70-es években szipuzás volt a jellemző, ma a könnyű drogok és a diszkódrogok terjednek a legjobban. Ennek visszaszorítására 1999 márciusában szigorították meg a drogtörvényt.

·         16 eves kozepiskolasok 10%-a próbalt mar valamilyen drogot.

·         A bőnelkövető fiatalok 40%-a élt már kábítószerrel.

·         Mérhetőség: nehéz az erős társadalmi nyomás miatt

·         Társadalmi vita: elsősorban a könnyődrogok legalizációjának tekintetében

 

öngyilkosság

·         Demográfiai különbségek: A nemek szerinti megoszlás hosszú évek óta állandóságot mutat, az öngyilkosok több, mint kétharmada férfi.

·         Társadalmi rétegek szerinti megoszlás: Minél alacsonyabb státuszú, rosszabb társadalmi helyzetű csoportot vizsgálunk, annál nagyobb az öngyilkosságok gyakorisága

 

bűnözés

bűnöző – aki már ült börtönben

a bűnözést valószínűsítik a az alacsonyabb iskolai végzettség, rossz jövedelmi és lakásviszonyok

 

pszichés zavarok:

·         Ma minden hetedik ember depressziós és minden második-harmadik ember neurotikus.

·         A felnőtt népesség 20-25 %-nál kimutatható a neurózis enyhébb vagy súlyosabb foka.

·         A lelki betegségek leginkább a középkorú nőket érintik

 

elmebetegek

·         a fr. forradalomig bűnözőknek – szankcionálása gyakran máglyahalál, bilincs

·         19. sz. eleje – kórházak – de gyakran láncra fűzve, hideg vizes kúra, kényszerzubbony

·         később homloklebeny  eltávolítása, elektrosokk

·         a politikai hatalom eszközként az ideggyógyintézetbe dugást

·         ma gyógyszerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiatalkori devianciák

bűnelkövető magatartás a 7-9. osztályos fiatalok vizsgált mintájában Magyarországon, 2006. évben (N=2200)

 

A megkérdezettek 78,7%-a (1724 válaszoló) már fogyasztott életében alkoholt, és 41,3%-uk a

megkérdezést megelőző 4 hétben is élt vele. A megkérdezettek 16,2%-ánál (356 válaszoló)

összekapcsolódik a szeszesital fogyasztás, a felfegyverkezés és a csoportos verekedés.

 

A nem válaszolóktól eltekintve a mintában szereplő fiatalok 22,8% hordott erőszak kifejtésére

alkalmas tárgyat magánál és keveredett csoportos verekedésbe is élete során. Ugyanez

azonban csak 12,8%-ukkal fordult elő a megkérdezést megelőző egy évben.

 

Droggal kapcsolatos cselekmények

kábítószerfajták

Már fogyasztott életében

Soha nem fogyasztott

Marihuána, hasis

179 (8,3 %)

1980 (91,7%)

XTC, Speed

64 (2,9 %)

2105 (97,1 %)

LSD, Heroin, Kokain

28 (1,3 %)

2121 (98,7 %)

 

 

 

 

számítástechnikai deviancia, azaz a

hacking gyakorisága: a válaszolók 90,5%-a nem hackelt még életében

 

Devianciák

A vizsgálatban szereplő devianciák között az alkoholfogyasztás ölt aggasztó méreteket:

amellett, hogy a leggyakrabban megjelenő kockázati tényező, a megkérdezettek 78,7%-a már

fogyasztott életében valamennyi (legalább egy pohár) szeszes italt. Ezzel szemben a

drogfogyasztás nem képvisel jelentős mértéket: a megkérdezetteknek csak 8,2%-a fogyasztott

már valaha könnyű drogot.

Az alkoholfogyasztás a leggyakrabban önállóan szerepel (52,3%), de sokszor társul

fegyverviseléssel/csoportos verekedéssel is (16,2%). A megkérdezettek 19,3%-ára viszont,

saját bevallásuk szerint egyetlen deviancia sem jellemző.

A vagyon elleni bűncselekményeken belül a kisebb súlyú, kis kárértékű, alkalmi lopásokban

való részvétel volt a legjellemzőbb. Ez az arány megegyezik az országos statisztika (ERÜBS)

adataival. Az erőszakos cselekmények közül a legmagasabb részvételi arány a csoportos

verekedésben volt. A szignifikancia-teszt erős összefüggést mutatott a rongálás és más

erőszakos cselekmények között: a múltban legalább egyszer rongálást elkövetők 50%-a vett

már részt csoportos verekedésben, és 38%-a hordott már magánál fegyvert.

Kutatási beszámoló

Látens fiatalkori devianciák

(ISRD-2 nemzetközi összehasonlító vizsgálat magyar blokkja)

http://real.mtak.hu/2056/1/60981_ZJ1.pdf

 

 

Anómia

= norma nélküliség

 

Durkheim a társadalomnak azt az állapotát nevez i  anómiának, amelyben a társadalom integráltságának foka alacsony, a régi normák értékek ereje meggyengül.

Anómiás  állapotok bekövetkezhetnek egy-egy válságos időszakban vagy a társadalmi átalakulások korában is.

 

Miért veszélyes az anómiás állapot?

Az anómia az értékvesztett állapotot jelenti. Azt, hogy az ember úgy érzi, nem tudja, mihez tartsa magát, nincsenek közös értékek.

 

A társadalom egészséges működésének alapja:

·         A szocializáció alapja, hogy közösségekhez (család, lakóhely, munkahely, nemzet) tartozom, amelyek számomra fontosak, amelyek értékrendjével, normáival, kultúrájával azonosulok,

·         hogy bízhatok azokban, akikhez tartozom,

·         hogy a társadalom működése nagy vonalakban kiszámítható

·         hogy az életemnek van célja és értelme

·         hogy erős az un. társadalmi tőke: bizalom, kölcsönösség, pl. az építési vállalkozó akkor jön amikor ígéri, az utazási cég nem egy szeméttelepre visz, amikor paradicsomot ígért

·         Ennek hiánya állandó bizonytalanságot, „tanult tehetetlenséget”, krónikus stresszállapotot  eredményez

 

http://www.bibliai.com/anomia/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Észak Amerikában óvatos becslések szerint is legalább kétmillió pszichopata él, kb. minden 200. ember erkölcsi vírusokként a társadalom közmegegyezését támadják meg, az anómiás állapot haszonélvezői  sőt gerjesztői  az ép erkölcsi érzékű embereknek nincs „immunrendszere” velük szemben igen sokan „lebuknak”, de a társadalom leggazdagabb, legbefolyásosabb rétegeiben is bőven van belőlük, hiszen olyan módszerekkel élnek, amelyek mások számára elfogadhatatlanok

www.avkf.hu/dok/tarsadalmitoke.ppt

www.parbeszed.com/download.php?ctag=download&docID...

 

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés