Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2013. augusztus 31. - 11:25 :: 8310 megtekintés :: Article Rating :: Társadalomismeret

 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

TÁRADALOMISMERET

2013-2014

 

I. Témakör : A társadalmi szabályok 

1. Téma : A társadalmi együttélés szabályainak eredete és rendeltetése   

2. Téma:  Szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem a fogalmak jelentése, jellemzői, viszonyuk

egymáshoz, esetleges ellentételességük következményei illetve feloldása

 

II. Témakör: Jogi alapismeretek 

3. Téma: Az alapvető emberi jogok. A szabadság, az egyenlőség és a jólét jellemzőinek változása

4. Téma: Jogsérelem, jogorvoslat, a büntetés ésszerűsége

 

III. Témakör: Állampolgári ismeretek 

5. Téma: .Az államtípusok jellemzői viszonyuk a civil közösségekhez, kultúrához, oktatáshoz

6. Téma: A Magyar Alkotmány szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése

7. Téma: :Az Európai Unió és intézményei

 

IV. Témakör: A család és a felnőtté válás

8. Téma:  A család fogalma és szerepe napjainkban, családtípusok jellemzői

 9. Téma: A fiatalkori deviancia különböző formái

 

 V. Témakör: Kultúra és közösség

10. Téma: Az információs társadalom jellemző jegyei, a mutatók magyarországi érvényesülése

11. Téma: . A Magyarországon élő történelmi nemzetiségek és etnikai kisebbségek számaránya, földrajzi elhelyezkedése, jellemzői,

 

 VI.. Témakör: A társadalmi viszonyok

12. Téma: .Demográfiai változások Magyarországon.  A várható életkor, és a születésszám változásának jellemzői és társadalmi következményei

13. Téma:  A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei   

14. Téma:  A földrajzi társadalmi rétegződés Magyarországon (Város és falu)

 

JELENISMERET

 

VII .Témakör:  Az új gazdasági és társadal­mi világrend

15. Téma: tudományos- technikai fejlődés hatása a társadalomra

 

VIII. Témakör: Kultúra és globalizáció

16. Téma: A kultúra és a globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai

17. Téma: Szellemi és vallási körkép az ezredfordulón

 

IX. Témakör A életmód átalakulása

18. Téma: A pályaválasztás és a munkába lépés lehe­tő­sé­gei, teendők a mai Magyarországon

 19. Téma: A fogyasztói társadalom

 

X.Témakör:  A növekedés határai

20. Téma: A gazdasági növekedés és a környezetkárosítás összefüggései, a károkozás

leküzdésének módjai A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi, politikai cél.

 

„B. tételsor pszichológiai alapismeretek

 

1. A lelki jelenségek és vizsgálatuk

2. A személyiségvonások öröklött és tanult alapjai

3. Normális és megváltozott tudatállapotok

4. Az érzékelés és észlelés főbb sajátosságai

5. A legfontosabb megismerő funkciók jellemzői

6. Az értelmi fejlődés menete

7. A tanulás alapvető jelenségei, fajtái

8. A verbális és nonverbális kommunikáció fajtái, szerepük

9. A tömegkommunikáció sajátosságai

10. A nyelvhasználat kulturális beágyazottsága

11. A motivációk szerepe a lét- és fajfenntartásban

12. Öröklött és tanult elemek a motivációk szabályozásában

13. Az érzelem, a motiváció és a tudat kölcsönhatásai

14. A szocializáció közegei

15. A család szerepe a szocializációban

16. A kortársak, a társadalom szerepe a szocializációban

17. A társadalmi normák elsajátítása és az azoktól való elhajlások

18. A tömegek lélektanának jellemzői

19. A normalitás, a lelki egészség jellemzői

20. A lelki problémákkal való megküzdés lehetőségei

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés