Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Tantárgyak

A jobb oldali színes ikonokra kattintva válassz tantárgyat!

Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2016. május 4. - 21:37 :: 3725 megtekintés :: Magyar
1. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELV
Tétel: A nyelv mint jelrendszer

2.TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELV
Tétel: A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói

3. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

4. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái

5. TÉMAKÖR: NYELVTÖRTÉNET
Tétel: A magyar nyelv történetének fő szakaszai

6. TÉMAKÖR: NYELVTÖRTÉNET
Tétel: Az ómagyar kor történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása

7. Témakör: Nyelv és társadalom
Tétel: Társadalmi és területi nyelvváltozatok

8. TÉMAKÖR: NYELV ÉS TÁRSADALOM
Tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

9. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei

10. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: a határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a magyar határozói rendszer, a határozók irányhármassága, a jelzők fogalma és fajtái, használatuk

11. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: Az egyszerű mondat részei, felépítése

12. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: Az alárendelő összetett mondatok

13. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal

14. TÉMAKÖR: SZÖVEG A MÉDIÁBAN
A PUBLICISZTIKAI ÉS A TÁJÉKOZTATÓ MŰFAJOK.

15. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A szövegtípusok

16. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
A szöveget alakító tényezők, a beszédhelyzet, a cselekvés, a szövegkörnyezet, a tudáskeret

17. TÉMAKÖR: RETORIKA
Tétel: Az élőbeszéd fajtái

18. TÉMAKÖR: RETORIKA
Tétel: Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, érvtípusok

19. Témakör: Stílus és jelentés
Tétel: A képszerűség stíluseszközei és hatása, képek és képrendszerek felismerése

20. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: A magánéleti stílus főbb jellemzői
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés