Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Tantárgyak

A jobb oldali színes ikonokra kattintva válassz tantárgyat!

Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2016. október 26. - 11:48 :: 4051 megtekintés :: Magyar
1.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - PETŐFI SÁNDOR
Tétel: Petőfi Sándor ars poeticái

2.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - ARANY JÁNOS
Tétel: Arany János balladái

3.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - ADY ENDRE
Tétel: Ady szerelmi költészete

4.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - BABITS MIHÁLY
Tétel: Önreflexió és költői szerepvállalás Babits Mihály költészetében

5.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Tétel: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének értelmezése

6.TÉMAKÖR: PORTRÉK – CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Tétel: Klasszicista jellegzetességek és a felvilágosodás eszméinek megnyilvánulása Csokonainál

7.TÉMAKÖR: PORTRÉK – KÖLCSEY FERENC
Tétel: A magyar romantika sajáttosságainak bemutatása Kölcsey költészetén keresztül

8.TÉMAKÖR: PORTRÉK - MÓRICZ ZSIGMOND
Tétel: Az epikus Móricz Zsigmond

9.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK – ZRÍNYI MIKLÓS
Tétel: Az antik eposz és a barokk szemlélet találkozásai Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művében

10.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK - JÓKAI MÓR
Tétel: Romantikus és realista vonások bemutatása egy szabadon választott Jókai-regény értelmezésén keresztül

11.TÉMAKÖR: VILÁGIRODALOM – 19. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: Modernség az epikában: A 19. század epikájának bemutatása szabadon választott szerző egy műve alapján (Stendhal, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Flaubert stb.)

12.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – 19. SZÁZADI DRÁMA
Tétel: Egy szabadon választott 19. századi dráma értelmezése

13.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – WILLIAM SHAKESPEARE
Tétel: Reneszánsz színház és drámavilág jellemzői Shakespeare egy szabadon választott műve alapján

14.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – MADÁCH IMRE
Tétel: Történelemszemlélet és filozófia Madách Imre Az ember tragédiája című művében

15.TÉMAKÖR: AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
Tétel: Egy szabadon választott szórakoztató műfaj eszközeinek bemutatása

16.Témakör: PORTRÉK
Tétel: Janus Pannonius és a reneszánsz

17.TÉMAKÖR: REGIONÁLIS KULTÚRA
Tétel: A Karinthy-család és kerületünk kapcsolata

18.TÉMAKÖR: VILÁGIRODALOM
Tétel: Műnemek, műfajok és motívumok a Bibliában

19.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET
Tétel: A klasszicista színház és dráma jellemzőinek bemutatása Molière egy szabadon választott műve alapján

20.Témakör: Színház- és drámatörténet
Tétel: Katona József: Bánk bán
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés