Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Tantárgyak

A jobb oldali színes ikonokra kattintva válassz tantárgyat!

Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2017. február 16. - 8:52 :: 3775 megtekintés :: Magyar
1.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - PETŐFI SÁNDOR
Tétel: Petőfi Sándor ars poeticái

2.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - ARANY JÁNOS
Tétel: Arany János balladái

3.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - ADY ENDRE
Tétel: Ady szerelmi költészete

4.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - BABITS MIHÁLY
Tétel: Önreflexió és költői szerepvállalás Babits Mihály költészetében

5.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Tétel: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének értelmezése

6.TÉMAKÖR: ÉLETMŰVEK – JÓZSEF ATTILA
Tétel: József Attila szerelmi költészete

7.TÉMAKÖR: PORTRÉK – CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Tétel: Klasszicista jellegzetességek és a felvilágosodás eszméinek megnyilvánulása Csokonainál

8.TÉMAKÖR: PORTRÉK – KÖLCSEY FERENC
Tétel: A magyar romantika sajáttosságainak bemutatása Kölcsey költészetén keresztül

9.TÉMAKÖR: PORTRÉK - MÓRICZ ZSIGMOND
Tétel: Az epikus Móricz Zsigmond

10.TÉMAKÖR: PORTRÉK – RADNÓTI MIKLÓS
Tétel: A halál motívuma Radnóti lírájában

11.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK – ZRÍNYI MIKLÓS
Tétel: Az antik eposz és a barokk szemlélet találkozásai Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művében

12.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK - JÓKAI MÓR
Tétel: Romantikus és realista vonások bemutatása egy szabadon választott Jókai-regény értelmezésén keresztül

13.TÉMAKÖR: LÁTÁSMÓDOK - ÖRKÉNY ISTVÁN
Tétel: A groteszk és az abszurd szerepe Örkény István műveiben

14.TÉMAKÖR: VILÁGIRODALOM – 19. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: Modernség az epikában: A 19. század epikájának bemutatása szabadon választott szerző egy műve alapján (Stendhal, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Flaubert stb.)

15.TÉMAKÖR: VILÁGIRODALOM - 20. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: A XX. század szépprózai törekvései (Kafka, Bulgakov, Marquez, Camus, Thomas Mann stb.)

16.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – 19. SZÁZADI DRÁMA
Tétel: Egy szabadon választott 19. századi dráma értelmezése

17.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – WILLIAM SHAKESPEARE
Tétel: Reneszánsz színház és drámavilág jellemzői Shakespeare egy szabadon választott műve alapján

18.TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET – MADÁCH IMRE
Tétel: Történelemszemlélet és filozófia Madách Imre Az ember tragédiája című művében

19.TÉMAKÖR: A KORTÁRS IRODALOMBÓL
Tétel: Késő- és posztmodern törekvések a magyar irodalomban

20.TÉMAKÖR: AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
Tétel: Egy szabadon választott szórakoztató műfaj eszközeinek bemutatása

21.TÉMAKÖR: REGIONÁLIS KULTÚRA
Tétel: A Karinthy-család és kerületünk kapcsolata
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés