Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Tantárgyak

A jobb oldali színes ikonokra kattintva válassz tantárgyat!

Hírek
Szerző: Vitáris Balázs @ 2017. február 16. - 8:54 :: 3745 megtekintés :: Magyar
1. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

2. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: A tömegkommunikáció sajátosságai, sajtóműfajok

3. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
Tétel: A magyar nyelv történetének fő szakaszai

4. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
Tétel: A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján.

5. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: A nyelv mint jelrendszer

6.TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói

7. Témakör: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: Társadalmi és területi nyelvváltozatok

8. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

9. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei

10. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: Az egyszerű mondat részei, felépítése

11. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A mellérendelő összetett mondatok

12. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal

13. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
A szövegköziség, intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben.

14. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A szövegtípusok

15. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok: különböző típusú önéletrajzok, motivációs levél; különböző témájú hivatalos levelek (pl. panaszos levél), kérvény, beadvány; hozzászólás, felszólalás, vitaindító, rövid ünnepi beszéd; ajánlás, méltatás; szórólap szövege.

16. TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI
Az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, érvtípusok

17. TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI
Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés).

18. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés.

19. Témakör: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: A képszerűség stíluseszközei és hatása, képek és képrendszerek felismerése

20. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei.
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés