Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Tantárgyak

A jobb oldali színes ikonokra kattintva válassz tantárgyat!

Hírek
Szerző: Administrator Account @ 2017. október 17. - 8:00 :: 2635 megtekintés :: Magyar

1. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ

Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói.
 
2. TÉMAKÖR: KOMMUNIKÁCIÓ
Tétel: Nyelvi és vizuális kommunikáció.
 
3. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
Tétel: A magyar nyelv rokonsága. 
 
4. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
Tétel: A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján.
 
5. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: A nyelv mint jelrendszer.
 
6.TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói.
 
7. Témakör: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: Társadalmi és területi nyelvváltozatok.
 
8. TÉMAKÖR: EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
Tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre.
 
9. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei.
 
10. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A mondat szintagmatikus szerkezete.
 
11. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A mellérendelő összetett mondatok.
 
12. TÉMAKÖR: A NYELVI SZINTEK
Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal.
 
13. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A szövegköziség, intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben.
 
14. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A szöveg szóban és írásban.
 
15. TÉMAKÖR: A SZÖVEG
Tétel: A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok.
 
16. TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI
Tétel: Az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, érvtípusok.
 
 
17. TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI
Tétel: Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés).
 
18. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés.
 
19. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: Stíluseszközök.
 
20. TÉMAKÖR: STÍLUS ÉS JELENTÉS
Tétel: A társalgási stílus ismérvei, minősége.
 
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés