Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Tantárgyak

A jobb oldali színes ikonokra kattintva válassz tantárgyat!

Hírek
Szerző: Administrator Account @ 2017. október 17. - 8:00 :: 3124 megtekintés :: Magyar

 1. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – PETŐFI SÁNDOR

Tétel: A magánéleti és a közéleti szerepvállalás dilemmái Petőfi Sándor költészetében.
 
2. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – ARANY JÁNOS
Tétel: Balladaköltészet a romantika előterében.
 
3. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – ADY ENDRE
Tétel: A hazai elmaradottság szeretve-ostorozása Ady Endre költészetében.
 
4. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – BABITS MIHÁLY
Tétel: A prófétaszerep vállalása a 20. században. 
 
5. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Tétel: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének értelmezése.
 
6. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – JANUS PANNONIUS 
Tétel: A humanista szemlélet jelentkezése Magyarországon. 
 
7. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK – CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Tétel: Csokonai Vitéz Mihály emberi, költői sokszínűsége, stílusgazdagsága.
 
8. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK – KÖLCSEY FERENC
Tétel: A klasszicizmus és a romantika találkozásai Kölcsey Ferenc költészetében. 
 
9. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK – MÓRICZ ZSIGMOND
Tétel: A paraszti világ megjelenítésének újszerűsége Móricz Zsigmond epikus alkotásaiban.
 
10. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. KÖTELEZŐ SZERZŐK – VÖRÖSMARTY MIHÁLY
Tétel: Vörösmarty Mihály látásmódja, értékrendje, szellemisége lírája alapján. 
 
11. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. VÁLASZTHATÓ SZERZŐK – JÓKAI MÓR
Tétel: Romantikus és realista vonások bemutatása egy szabadon választott Jókai-regény értelmezésén keresztül.
 
12. TÉMAKÖR: MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. Választható szerzők – BALASSI BÁLINT
Tétel: Balassi Bálint költészete a katonaélet mindennapjaitól a hívő lélek vívódásának ábrázolásáig. 
 
13. TÉMAKÖR: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL – 19. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: A 19. századi romantikus és realista epika bemutatása egy szabadon választott szerző (Stendhal, Balzac, Flaubert, Dosztojevszkij, Gogol, Tolsztoj stb.) szabadon választott műve alapján.
 
14. TÉMAKÖR: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL – 20. SZÁZADI SZÉPPRÓZA
Tétel: A 20. század szépprózai törekvéseinek bemutatása egy szabadon választott szerző (Kafka, Bulgakov, Marquez, Camus, Thomas Mann stb.) szabadon választott műve alapján.
 
15. TÉMAKÖR: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL – 19. SZÁZADI DRÁMA
Tétel: Egy szabadon választott 19. századi dráma értelmezése.
 
16. TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA – WILLIAM SHAKESPEARE
Tétel: A középkori értékrend és a reneszánsz világnézet ütközései William Shakespeare drámavilágában. 
 
17. TÉMAKÖR: SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA – MADÁCH IMRE
Tétel: Madách Imre látásmódja a múlt, a jelen és egy lehetséges jövőkép megrajzolásával Az ember tragédiája c. műben. 
 
18. TÉMAKÖR: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL – A HOMÉROSZI EPOSZOK
Tétel: Az eposz tartalmi és formai követelményei.
 
19. TÉMAKÖR: AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI
Tétel: A 18–19. századi prózairodalom új témáinak és látásmódjainak bemutatása egy szabadon választott szerző (Poe, Defoe, Voltaire, Swift stb.) szabadon választott műve alapján.
 
20. TÉMAKÖR: REGIONÁLIS KULTÚRA ÉS HATÁRON TÚLI IRODALOM
Tétel: A Karinthy-család és kerületünk kapcsolata.
 
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés