Érettségi vizsga matematikából.

·      Középszint

Ø Tájékoztató az írásbeli dolgozathoz

·      Emelt szint

Ø Tájékoztató az emelt szintű írásbeli vizsgához

Ø Tájékoztató az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgához

Ø A 2019. évi emelt szintű szóbeli vizsga témakörei

Ø Korábbi évek emelt szintű szóbeli vizsga témakörei

·      Érettségi  vizsga  osztályozása (változás 2013-tól)

A vizsgán elért pontszámot az elérhető összpontszám százalékában fejezik ki. Az érettségi bizonyítványba a százalékérték és az ennek alapján kiszámított osztályzat is belekerül. Hangsúlyozni kell, hogy emelt szinten az egyes osztályzatok ponthatárai (az elégséges kivételével) lényegesen alacsonyabbak, mint középszinten. Az elégséges osztályzatnak két feltétele van: egyrészt el kell érni az összes pontszám 25%-át, másrészt az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen külön-külön is legalább 12%-os teljesítményt kell nyújtani.

Középszint

Emelt szint

Osztályzat

80%  – 100%

60% – 100%

jeles

60%   –  79%

47%  –  59%

40%   –  59%

33%  –  46%

közepes

25%   –  39%

25%  –  32%

elégséges

    0%   –  24%

    0%  –  24%

elégtelen