Tájékoztató a 12. évfolyam matematika „kisérettségi” vizsgájához

A minden év januárjában tartandó un. „kisérettségi” vizsga mind formai mind tartalmi tekintetben a középszintű érettségi szabályzatnak megfelelően lesz megtartva. Ennek legfontosabb elemei a következők:

1.            Az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. A vizsga két részből, egy 45 és egy 135 perces részből áll majd. A két rész között egy öt perces szünetet tartunk. Az első 45 perces részben nem lehet elhagyni a tantermet.

2.            A vizsga első részben 10-12 egyszerűbb, alapfogalmakra, definíciókra, illetve egyszerű összefüggésekre vonatkozó feladatot kell megoldani. Ezek összes pontértéke 30 pont. A 45 perc letelte után ezt a feladatlapot be kell majd adni.

3.            Az első részt követő 135 perces részben 5 feladatot kell megoldani, amely két részre lesz csoportosítva. Az első rész 3, egyenként 12 pontos feladatból áll majd, a második rész 3, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, de ebből csak kettőt kell megoldani. Mindenki szabadon dönt arról, hogy melyik feladatot hagyja ki.

4.            A vizsgán elérhető maximális pontszám így tehát: 30+36+34=100 pont.

5.            Érdemjegyek: 5-ös:80%, 4-es: 60%, 3-as 40%, 2-es: 25%-tól.

6.            A feladatlapok összeállításánál az egyes anyagrészekre vonatkozóan a következő arányok az irányadók:

a)      Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika:                                  20 %

b)      Aritmetika, algebra, számelmélet:                                                                 25 %

c)      Függvények                                                                                                   15 %

d)      Geometria, koordináta-geometria, trigonometria:                                         25 %

e)      Valószínűségszámítás, statisztika:                                                                 15 %

A vizsgán zsebszámológép, függvénytáblázat, körző, vonalzó, szögmérő használható.

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
matematika tanárainak munkaközössége