Számtani közép, mértani közép, négyzetes közép, harmonikus közép

Kedves Látogató!

A ”Matematikusok arcképcsarnoka a középiskolai tananyag tükrében” című összeállítás formailag és tartalmilag is megújult és kibővült.

A kért oldal az új verzióban a következő címen érhető el:

https://matekarcok.hu/szamtani-kozep-mertani-kozep-negyzetes-kozep-harmonikus-kozep/